BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Tartalom

Címlap
A kiadó előszava
Bevezetés
Rövidítések
Lexikon

Címszavak

A B C Cs D E F G Gy H I J K L M N Ny O Ö P R S Sz T Ty U Ü V W X Z Zs
Abacs
Abacs
Abádi Dinper
Abaffy
Abaúj-borsodi ev. egyházmegye
Abaúji kánonok
Abaúji ref. egyházmegye
Abaúj-tornai ref. egyházmegye
Abaújvár-tornai ref. egyházmegye
Abaújvár-torna-sárosi ref. egyházmegye
Abaúj-zempléni ev. egyházmegye
Abrahamides
Academica promotio
Ács
Ács
Ádám
Adami
Adami
Adami
Administratorok
Ady
Agenda
Ágens
Agh
Agonás
Ágoston
Ajtai Abod
Ajtai
Ajtai Szabó
Akadémikus rektor
Akadémita
Akatholikusok
Alapok és alapítványok
Albert
Albert
Albisi Csomós
Albisi Vass
Albizálás
Albrich
Áldási
Alesius
Alesperes
Alföldi ref. egyházmegye
Alföldi unit. egyházkerület
Alkotmányozó zsinat
Almási Gergely
Almási
Almási P.
Alsóbaranya-bácsi ref. egyházmegye
Alsóbaranya-bács-szlavóniai ref. egyházmegye
Alsóbaranyai ref. egyházmegye
Alsóborsodi ref. egyházmegye
Alsócsepregi
Alsódunamelléki ref. egyházkerület
Alsófehéri unit. egyházkör
Alsóhernádi ev. egyházmegye
Alsóküküllői ev. káptalan
Alsópartiumi ref. egyházkerület
Alsópartiumi unit. egyházkerület
Alsópartiumi unit. egyházkör
Alsópestvármegyei
Alsópoprádi ev. egyházmegye
Alsósoproni
Alsószabolcs-hajdúvidéki ref. egyházmegye
Alsószabolcsi ref. egyházmegye
Alsótolna-baranyai ev. egyházmegye
Alsótrencséni ev. egyházmegye
Alsóvasi
Alsóveszprémi ev. egyházmegye
Alsózempléni ref. egyházmegye
Alsózempléni ref. egyházmegye
Alstedt
Alumnus (lat.)
Alvinczi P.
Alvincziana Resolutio
Ambrosius Lam
Ambrózy
Ambrózy
Amlacher
Amsterdami magyar bibliák
Anabaptisták Magyarországon
Andrássy
Andreades
Andreae
Andreae
Andricius
Angol–magyar egyházi érintkezések
Ángyán
Annales Evangelici Provinciarum Domui Austriacae Haereditarium
Antal
Antal
Antal
Apáczai
Apafi
Apáti M.
Apostol
Appendices
Arad-bánsági ev. egyházmegye
Arad-békési ev. egyházmegye
Aradi ev. egyházmegye
Arany
Aranyi
Aranyosmedgyesi
Aranyosmedgyesi ref. egyházmegye
Aranyos-tordai unit. egyházkör
Arator (Szántó)
Archidiakonus
Árkosi Gelei
Ároni családok
Articuli majores
Articuli minores
Artikuláris helyek
Artner
Árvaház
Árvai ev. egyházmegye
Árvay
Asztalos
Átokminta
Augustini
Augustini
Aulber
Azari
Babay
Bachát
Baczoni Incze
Bácsi ev. egyházmegye
Bácskai német ev. egyházmegye
Bácskai német ref. egyházmegye
Bácskai ref. egyházmegye
Bácskai szlovák ev. egyházmegye
Bácskiskunsági ev. egyházmegye
Bácskiskunsági ref. egyházmegye
Bács-szerémi ev. egyházmegye
Bagaméri
Bagosi
Bahil
Bajmóci ev. egyházkerület
Bajmóci ev. egyházmegye
Bakóczi
Baksay
Baksay
Balai
Balásfy
Balassa
Balatoni ref. egyházmegye
Balázs
Baldácsy-alapítvány.
Bali
Ballagi
Ballagi
Ballagi
Baló
Balogh
Balogh
Balogh
Balogh
Balogh
Balogh
Balsaráti
Baltazár
Baltik
Bánáti ev. egyházmegye
Bánáti német ev. egyházmegye
Bánáti ref. egyházmegye
Bánáti szlovák ev. egyházmegye
Bancsó
Bándi
Bándi P.
Bánffyhunyadi
Bánffyhunyadi
Bánffyhunyadi Mogyoró
Bánhegyi
Bánhorváti
Báni ev. egyházmegye
Bánsági ev. egyházmegye
Bánsági ev. egyházmegye
Bánsági német ev. egyházmegye
Bánsági ref. egyházmegye
Bányai
Bányai ev. egyházkerület
Baptisták Magyarországon
Bárány
Bárány
Bárány
Baranyai kánonok
Baranyai ref. egyházkerület
Baranyai ref. egyházmegye
Baranyai unit. egyházmegyék
Baráth
Barcasági ev. káptalan
Barcsa
Barcsai
Bardóc-miklósvárszéki ref. egyházmegye
Barla Szabó
Báróczy
Baróti
Bars-honti magyar ev. egyházmegye
Bars-honti prot. egyházmegye
Bars-honti ref. egyházmegye
Barsi
Barsi ev. egyházmegye
Barsi ref. egyházmegye
Barsmegyei kánonok
Bársony
Bártfai biblia
Bártfai
Bártfán a reformáció
Barth
Bartha
Bartha
Bartha
Bartholomaeides (Eördögh)
Bartholomaeides
Bartók
Bartók
Bartók
Basa
Basilius
Basilius
Basire
Bátai B.
Bátai P.
Báthory
Báthory
Báthori G.
Báthory
Báthory
Báthory
Batizfalvy
Batizi
Batizi Csormoly
Bátorkeszi Szegi
Batthyány
Bauhoffer
Baumgart
Bayer
Bázeli magyar bibliák
Bécsi békekötés
Bécsi tanácskozás
Becskeházi V.
Beer
Begedi
Beke
Bekecsaljai ref. egyházmegye
Békehirnök
Békés
Békés-, arad- és temes-torontáli ev. egyházmegye
Békés-bánáti ev. egyházmegye
Békés-bánáti ref. egyházmegye
Békéscsabai ev. egyházközség
Békési ev. egyházmegye
Békési hitvita
Békési ref. egyház
Békési ref. egyházmegye
Bél
Bél
Belényesi hitvita
Belhivatalnokok
Beliczay
Bellobradenus
Belohorszky
Belsőbudapesti ref. egyházmenye
Belsősomogyi ev. egyházmegye
Belsősomogyi ref. egyházmegye
Belsőszolnoki ev. egyházmegye
Belsőszolnoki ref. egyházmegye
Belsőszolnoki unit. egyházkör
Bélteki
Benczédi
Benczédi
Benczur
Benedek
Benedek
Benedek
Benedicti
Benka
Benke
Benkó
Benkő
Benkő
Benkő
Benkő
Benkő
Benkő
Bényei
Beöthy
Berde
Berde Mózsa alapítványa
Bereczk
Bereczky
Bereczky
Beregi ref. egyházmegye
Beregi ref. egyházmegye
Beregszászi
Beregszászi Lőrinc
Beregszászi
Beregszászi Nagy
Beregszászi
Beregszászi zsinat
Berencsi ev. egyházmegye
Bernard-alapítvány
Bernáth
Bernát
Berzeviczy
Berzsenyi
Besenyei F.
Besnyei
Besodner
Bessenyei
Besztercebányai ev. egyház
Besztercei ev. egyházmegye
Besztercei ev. káptalan
Bethlen
Bethlen
Bethlen
Bethlen
Bethlen
Bethlendy
Bethlen-kollégium
Beucer
Bevett vallások
Beythe
Biai
Biblia-fordítások
Biczó
Biccsei ev. egyházkerület
Biccsei ev. egyházmegye
Bierbrunner
Bihar-érmelléki ref. egyházmegye
Bihari
Bihari
Bihari ref. egyházmegye
Biki
Binder
Biner
Bíró
Bisterfeld
Bitay
Blaho
Blandrata
Blázy
Blázy
Blázy
Bocatius
Boczkó
Bocskai
Bocskay
Bocsor
Bocsor
Bod
Bodiczky
Bodó
Bodoki
Bodola
Bodola
Bodola
Bodon
Bodor
Bodrogkeresztúri ref. konvent
Bogácsi ev. káptalan
Bogáthi Fazekas
Bogáthi Fazekas
Bogdán
Bognár
Bogner
Bojthi Veres
Bokor
Boleman
Bolkácsi ev. káptalan
Bolyai
Bolyai
Bonyhai Simon
Bonyhai ev. káptalan
Borbély
Borbis
Bornagius
Bornemisza
Bornemisza
Bornemisza
Bornemisza
Boros
Borosjenői ref. egyházmegye
Borosnyai Lukács
Borosnyai Lukács
Borosnyai Nagy
Boross
Boross
Borovszky
Borsod-gömör-kishonti cikkek
Borsod-gömör-kishonti ref. egyházmegye
Borsod–hevesi ev. egyházmegye
Borsodi
Borsodi ref. egyházmegye
Borsodi superintendentia
Borsos
Borzsák
Böhm
Böhm
Bökényi Filep
Böszörményi ref. egyházmegye
Brassai
Brassóban a reformáció
Brassói ev. káptalan
Brassói magyar ev. egyházmegye
Brassói szász ev. egyházmegye
Braxatoris
Breithor
Breznay
Breznyik
Bruckner
Brukenthal
Brunn
Brunszvik
Buchholtz
Bucsay
Bucsics
Búcsúztatás
Budai
Budai
Budai
Budai
Budai
Budai ev. egyházmegye
Budai hitvita
Budai ref. zsinat
Budapesten a protestantizmus
Budapesten ev. teol. akadémia
Budapest-déli ref. egyházmegye
Budapest-északi ref. egyházmegye
Budapesti ev. egyházmegye
Budapesti ev. zsinatok
Budapesti ref. egyházmegye
Budapesti ref. teol. akadémia
Budapesti ref. zsinatok.
Bugyi ref. conferentia
Bunyitay
Burgenlandi ev. egyházkerület
Burgenlandi ev. egyházmegyék
Burger
Burius
Bussaeus
Buzinkai
Buzinkai
Bükösi Köble
Bütner
Cameraticum beneficium
Canonica portio
Capellanus non succedit
Capesius
Carolina Resolutio
Cartesianismus Magyarországon
Casseli biblia
Cebanius
Ceglédi ref. egyházmegye
Ceglédre a protestantizmus
Chalupka
Chalupka
Chalupka
Chladni
Christiani
Clarissimus
Cleynmann
Coadjutor curator
Coccejanusok Magyarországon
Coetus
Collaborator
Collatio
Collega
Collegium
Comenius (Komensky)
Conrector
Consenior
Consensus ministrorum
Conservator
Consistorium
Consul
Contra scriba
Contubernium
Cordatus
Coroni
Cox
Creutzer
Crudi
Crudy (Krudy)
Cubicularius
Czakó
Czeglédi
Czeglédi
Czeglédi
Czeglédi
Czeglédi
Czeglédi P.
Czeglédi Szabó
Czeglédy
Czékus
Czelder
Czember
Czike
Czinke
Czvittinger
Csáji
Csallóközi ref. egyházmegye
Csallóköz-mátyusföldi magyar ev. egyházkerület
Csallóköz-mátyusföldi prot. egyházkerület
Csallóköz-mátyusfőldi ref. egyházkerület
Csanád-csongrádi ev. egyházmegye
Csanád-csongrádi ref. egyházmegye
Csanádi
Csanaki Mant.
Csánki
Császári K.
Császmai
Csáthi
Csecsetka
Csécsi
Csécsi
Csécsi Nagy
Csehországi magyar ref. lelkészek
Csejtei ev. egyházmegye
Csékei
Csekey
Csengeri
Csengeri K.
Csengeri ref. zsinat
Csengery
Csengey
Csepregi Turkovics
Csepregi Turkovics
Csepregi cikkek
Csepregi kollokvium
Csepregi ev. egyházmegye
Cserei
Cserháti ref. egyházmegye
Csernák
Csernák
Csernátoni Gajdó
Csernátoni Vajda
Csernátoni Vajda
Csetneki prot., majd ev. egyházmegye
Csifó
Csikesz
Csiki
Csiky
Csiskó
Csiszár
Csizmadia
Csókakői ref. egyházmegye
Csokonai Vitéz
Csomor
Csongrádi ref. egyházmegye
Csongrád–szolnoki ev. egyházmegye
Csopják
Csulai
Csuthy
Csuzi Cseh
Csuzi Cseh
Csuzi Cseh
Dadai
Dadai
Dadán
Dallos
Dálnoki László
Dálnoki Veres
Damiani
Dáné
Daniel
Daniel
Danielis
Dankó
Dányádi
Darholc
Dávid
Dávid Ferenc-egylet
Dávid B.
Dávid
Davidisták
Daxer
Deák
Deák
Deáki Filep
Deáki Filep
Deáki Filep
Deáky
Debreceni Borégető
Debreceni Dormány
Debreceni Ember
Debreceni Fóris
Debreceni Gele
Debreceni
Debreceni Joó (Bonifacius)
Debreceni K.
Debreceni Kalocsa
Debreceni Kozma
Debreceni
Debreceni Simonides
Debreceni Szabó
Debreceni Szűcs
Debreceni Szür
Debreceni T.
Debreceni egyetem ref. hittudományi kara
Debreceni hitvallás
Debreceni hitvita
Debreceni Lelkészi Tár
Debreceni Protestáns Lap
Debreceni ref. egyház
Debreceni ref. egyházkerület
Debreceni ref. egyházmegye
Debreceni ref. kollégium
Debreceni ref. zsinat
Debreceni ref. zsinat
Debrecen-nagyváradvidéki ref. egyházkerület
Debrecen-városi ref. egyházmegye
Debrecen-vidéki ref. egyházmegye
Deccard
Decretalis eskü
Decsi Csimor
Decsi
Deidrich
Deidrich
Dékán
Delegatum judicium
Déli Ev. Egyházkerület
Déli ref. egyházmegye
Délmagyarországi német ev. egyház
Délmagyarországi prot. egyházkerület
Délmagyarországi unit. egyházkerület
Délpesti ref. egyházmegye
Deluck
Deme
Dengelegi Bíró
Derecskei
Derecskei
Derzsi Gergely
Derzsi
Deselvics
Dési complanatio
Dési ref. egyházmegye
Dévai Bíró
Dévai ref. egyházmegye
Dézsi
Dézsi
Dézsi
Dézsi
Dézsi Lázár
Dézsi (Hockmar)
Dézsi
Dianiska
Dicsőfi
Dioecesis
Dionysiani articuli
Diósi
Diószegi Bónis
Diószegi
Diószegi Kalmár
Diószegi Kis
Diószegi Kis
Diószegi P.
Diószegi
Diószegi
Diószegi ref. egyházmegye
Dislocatio
Disputatio
Dobai
Dobner
Dobokai ev. egyházmegye
Dobokai ref. egyházmegye
Dobos
Dobrai Csulak
Dobrai Gácsi
Dobsinai egyezség
Dóczi
Dóczy
Doleschall
Doleschall
Dombi
Domidoctus
Domján
Domján
Domján
Domokos
Domokos
Dósa
Döbrentei
Dömötör
Dömötöri Demeter
Drabik
Drágffy
Dragonus
Draskóczy
Draskovich
Drégelypalánki
Drégelypalánki ref. egyházmegye
Dubravius
Duchon
Dudich
Dunajeci ev. egyházmegye
Dunamelléki ref. egyházkerület
Dunáninneni ev. egyházkerület
Dunáninneni ref. egyházkerület
Dunáninneni ref. egyházkerület
Dunántúli ev. egyházkerület
Dunántúli Protestáns Közlöny
Dunántúli Protestáns Lap
Dunántúli ref. egyházkerület
Dunatiszamenti unit. egyházkör
Dürner
Dürr
Eberhard
Eck
Ecsedi Csapó
Ecsedi
Ecsedi
Ecsedi ref. egyházmegye
Ecsegi D.
Édes
Edvi Illés
Egervölgyi hitvallás
Egervölgyi ref. egyházmegye
Egri
Egyetemes felügyelő
Egyetemes főgondnok
Egyetemes gyűlések
Egyházfi
Egyházi értekezletek
Egyházi és Iskolai Szemle
Egyházi Könyvtár
Egyházi Reform
Egyházi Szemle
Egyházi Tárca
Egyházkerületek
Egyházkör
Egyházlátogatás
Egyházmegyék
Egyházpolitikai viszály Magyarországon
Eisenberg
Eklézsia bírája
Eklézsia-követés
Elefánt
Elekes
Elekes
Elkeresztelés
Ellend
Ellenreformáció.
Előkönyörgő
Elsőpap
Endreffy
Endreffy
Énekeskönyvek
Engler
Ensel
Entwurf
Enyedi Fazekas
Enyedi
Enyedi
Enyedi
Enyedi Molnár
Enyedi
Enyedi kánonok
Enyedi ref. egyházmegye
Enyedy
Eőssi
Eötvös
Eperjesi
Eperjesi egyezség
Eperjesi ev. egyház
Eperjesi ev. kollégium
Eperjesi ev. zsinat
Eperjesi vértörvényszék
Episcopus
Erasmus
Ercsei
Ercsei
Ercsei
Erdély-bánáti ev. egyházkerület
Erdélyi
Erdélyi
Erdélyi magyar ev. egyházkerület
Erdélyi magyar ev. egyházmegye
Erdélyi Prédikátori Tár
Erdélyi Protestáns Egyházi Tár
Erdélyi Protestáns Közlöny
Erdélyi Protestáns Lap
Erdélyi ref. egyházkerület
Erdélyi ref. fő- és középtanodák tanári értekezlete
Erdélyi szász ev. egyház
Erdélyi unit. egyházkerület
Erdődi prot. zsinatok
Erdőhátszegi
Erdőmelléki ref. egyházmegye
Erdős
Erdős
Erdővidéki ref. egyházmegye
Erhard
Érmelléki ref. egyházmegye
Érmelléki ref. egyházmegye
Erőss
Érsekújvári Karai
Erythraeus
Esküdt-diákok
Eslinger
Esperes
Esperesség
Esterházi
Észak-amerikai magyar ev. egyházak
Észak-amerikai magyar ref. egyházak
Északi ev. egyházkerület;
Északi ref. egyházmegye
Észak-pesti ref. egyházmegye
Esze
Eszéki T.
Esztergomi prot. egyházmegye
Evangelikus Egyház és Iskola
Evangélikus Egyházi Élet
Evangelikus Egyházi Szemle
Evangélikus Élet
Evangélikus Közérdek
Evangélikus Lap
Evangélikus Őrálló
Evangélikusok Lapja
Evangéliumi Lelkészi Tár
Evangéliumi Protestáns Lap
Faber
Fábián
Fábián
Fábián
Fabini
Fabó
Fábri
Fábri
Fabri
Fabricius
Fabricius
Fabricius
Fabricius
Fabriczy
Fabritius
Fáji
Fáji
Faragó
Farbaky
Farkas
Farkas
Farkas
Farkas
Farkas
Farkas
Faskó
Fáy
Fegyverneki
Fehérvári ref. egyházmegye
Fejér–esztergomi ev. egyházmegye
Fejér–komáromi ev. egyházmegye
Fejedelem
Fejes
Fejes
Fekete
Félegyházi
Felfalusi
Felmer
Felméri
Felsőbányai
Felsőbaranyai ref. egyházkerület
Felsőbaranyai ref. egyházmegye
Felsőborsodi ref. egyházmegye
Felsőcsepregi
Felsődunamelléki magyar ev. egyházkerület
Felsődunamelléki prot. egyházkerület
Felsődunamelléki ref. egyházkerület
Felsőfejéri unit. egyházkör
Felsőhernádi ev. egyházmegye
Felsőhorvát ev. egyházmegye
Felsőmagyarországi cikkek
Felsőpartiumi prot. egyházkerület
Felsőpartiumi unit. egyházkör
Felsőpestvármegyei
Felsőpoprádi ev. egyházmegye
Felsősoproni
Felsőszabolcsi ref. egyházmegye
Felsőszéki
Felsőtolna–somogyi ev. egyházmegye
Felsőtrencséni ev. egyházmegye
Felsővasi
Felsőveszprémi ev. egyházmegye
Felsőzempléni ref. egyházmegye
Felügyelő
Felvinczi
Felvinczi
Felvinczi
Ferencz
Ferenczy
Ferenczy
Ferenczy
Ferge
Ferjencsik
Fertő és Balaton közti prot. egyházkerület
Fertőninneni ev. egyházmegye
Fésős
Fidicinis
Fiebick
Filep
Filepszállási
Filiczki
Filkenius
Filó
Filtsch
Filtsch
Fischer
Fischer
Fischer
Fitkovini
Fizély
Flacianusok Magyarországon
Flechner
Fodor
Fodor
Fodor
Fogarasföldi ref. egyházmegye
Fogarasi
Fogarasi K.
Fogarasi K.
Fogarasi Pap
Foktövi
Forgách
Forgács
Fornet
Főconsistorium
Főesperes
Főgondnok
Földesúri jog
Földvári
Földváry
Fördős
Fördős
Fraknói
Franken
Frankovics
Fraternitas
Frecska
Fridelius
Fronius
Frosch
Frölich
Fuchsjäger
Futó
Fülöp
Füsi
Füzesi Láposi
Füzi
Füzi
Gaál
Gál
Gál
Galántai cikkek
Gálfi
Galgóczi Matula
Galgóci ev. egyházmegye
Galli
Gallikius
Gálszécsi
Gályarabság
Gamauf
Garammelléki ref. egyházmegye
Garda
Garzó
Gáspár
Gassitius
Gaudii
Gaudy (H.)
Gazsur
Gecse Dániel „emberszereteti intézete”
Geduly
Geduly
Gejza
Geleji Katona
Geleji-kánonok
Generalis dékán
Generalis konvent
Generalis notarius
Generalis synodus
Genersich
Genersich
Gera
Gerberus
Gerendi
Gerengel
Géresi
Gergely
Gergely
Gergely
Gidófalvi
Gidófalvi
Gilányi hagyaték
Glatz
Glatz
Gleichgross
Glosius
Gnostius
Gogreff
Gombási
Gonda
Gondnok
Gotthard
Göböl
Gödör
Gödör
Gömöri ev. egyházmegye
Gömöri ref. egyházmegye
Gömör-kishonti ev. egyházmegye
Gömör-kishonti magyar ev. egyházmegye
Gömör-kishonti magyar prot. egyházmegye
Gömör-tornai ref. egyházmegye
Gömörvidéki ev. egyházkerület
Gönci ref. zsinat
Göncre a reformáció
Gönczi
Gönczi
Gönczi Kovács
Gönczi
Gönczy
Gönczy
Görgei P.
Görgényi ref. egyházmegye
Görömbei
Gracza
Gradnai ev. egyházmegye
Graffius
Graffius
Grátz
Grawer
Greguss
Greguss
Greguss
Greissing
Greissing
Grelnertius
Gruber
Grynaeus
Gulyás
Gulyás
Gulyás
Gundhart
Gunnesch
Guzmics
Gündesch
Günther
Gyalui Torda
Gyalui ev. egyházmegye
Gyámintézet
Gyarmathi
Gyarmathy
Gyásztized
Gyenge
Gyöngyösi Árva
Gyöngyösi
Gyöngyösi
Gyöngyösi Kiséri
Gyöngyösi
Gyöngyösmelléki ref. egyházmegye
Gyöngyössi
Gyöngyössy
Győrfi
György
György
György
Győri ev. egyházmegye
Győri ref. egyházmegye
Győrött a protestantizmus
Győr-soproni ev. egyházmegye
Győr-sopron-pápai ref. egyházmegye
Győry
Győry
Gyulafehérvári colloquium
Gyulafehérvári ev. egyházmegye
Gyulafehérvári hitviták.
Gyulafehérvári ref. egyházmegye
Gyulafehérvári ref. kollégium
Gyulafehérvárt a protestantizmus
Gyulai
Gyulai
Gyulai
Gyulai
Gyurátz
Gyürky
Haán
Habánok
Haberern
Hackstock
Hagymási
Hajdu
Hajdú-szabolcsi ev. egyházmegye
Hajdúvidéki ref. egyházmegye
Hajnal
Hajnal
Hajnóczy
Hajnóczy
Halassy
Halka
Hallgató
Hamaliár
Hamar
Hanaui biblia
Haner
Haner
Hanvai Igó
Hari
Háromszéki prot., majd ref. egyházmegye
Háromszéki unit. egyházkör
Harsányi
Harsányi Móricz
Harsányi Móricz
Harsányi Nagy
Harsányi
Harsányi
Harsányi
Hartlieb
Hatala
Hat szabad királyi városi ev. egyházmegye
Hatvani
Haubner
Haypál
Házassági bíráskodás
Händel
Hebler
Hebsacher
Heckenast
Hegedüs
Hegedüs
Hegedüs
Hegedüs
Hegyaljai ev. egyházmegye
Hegyesi
Hegyfalusi ev. egyházmegye
Hegyfalusi
Hegyháti ev. egyházmegye
Heidelbergi káté
Heinzelius
Heinzelius
Heiszler
Hellenbach
Helmeczi Komoróczi
Helner
Heltai
Helvét-magyar egyházi érintkezések
Helytartótanács
Henckel
Henczhidai
Henricius
Heptapolitana confessio
Herbert
Hercegszőlősi kánonok
Hercegszőlősi ref. zsinat
Herepei
Herepei
Herepei
Herepei
Herfurth
Hermányi Dienes
Herpay
Herrmann
Herrmann
Herrmann
Herrmann
Hermhutiak Magyarországon
Hétbányavárosi ev. egyházmegye
Hetényi
Hetesy
Hetvényi
Heuchelin
Heutsch
Hevesi
Hevesi ref. egyházmegye
Heves-nagykunsági ref. egyházmegye
Hevessi
Heyl
Heymair
Heyser
Hidegvizentúli ev. surrogatia
Hintz
Hit és Élet
Hlivai
Hnilicenus
Hodászi Pap
Hodászi S.
Hodik
Hodik
Hodik
Hódmezővásárhelyi ref. egyház
Hodosi
Hodzsa
Holko
Holland-magyar egyházi érintkezések
Holuby
Honterus
Honti ev. egyházmegye
Horae canonicae
Horárik
Hornyánszky
Hornyánszky
Horti
Horváth
Horváth
Horváth
Horváth
Horváth
Horváth
Horváth
Horváth
Horváth
Horváth
Horvát-szlavón ev. egyházmegye
Horvát-szlavónországi ref. egyházmegye
Hossmann
Höchsmann
Höher
Hörk
Hrabec
Hrabovszky
Hrabowszky
Hrabski
Hradski
Hrdlicska
Hruskovics
Huber
Humius
Hunyad-dévai unit. egyházkör
Hunyadi Acesta
Hunyadi
Hunyadi
Hunyadi
Hunyadi Szabó
Hunyadi Szabó
Hunyadi ev. egyházmegye
Hunyadi ref. egyházmegye
Hurban
Huszár
Huszár
Huszti
Huszti
Huszti Szabó
Igazság és Élet
Igazgatótanács
Igehirdető
Igel
Ignati
Illésy
Illyefalvi
Illyefalvi
Illyés
Illyésházy
Illyésházy
Illyésházy
IIosvai
Ilosvai
Imre
Imre
Imre
Incze
Incze
Incze
Incze
Incze
Incze
Inczédi
Inspector
Institoris
Institoris
Institoris
Institoris
Ipolyi
Iratosi T.
Irinyi
Iskolamester
Iván
Ivánka
Ivul
Izsák
Jacobaei
Jacobaei
Jakab
Jakabfalvy
Jámbor
Jancsó
Jancsó
Jancsó
Jánki
Jánosi
Jánosi
Janoska
János Zsigmond
Járai
Járai
Járdánházi V.
Jarius
Járossy
Jástfalvi Török
Jászberényi
Jászberényi P.
Jausz
Jenei
Jeszenszky
Joannides
Joó
Josephi
Józan
Jozeffy
Józsa
Jugoszláviai német ev. egyházkerület
Jugoszláviai országos ref. egyház
Jugoszláviai szlovák ev. egyházkerület
Juhász
Juhász
Juhász
Kabai Bodor
Kádár
Kákonyi
Kalászok az életnek kenyeréhez
Kalchbrenner
Káldi
Kalinka
Kalinka
Kalinka
Kállai
Kállai Kopis
Kállay
Kálmán
Kálmáncsehi Sánta
Kalmár
Kálniczky
Kalocsa
Kalotaszegi ev. egyházmegye
Kalotaszegi ref. egyházmegye
Kalotaszegi unit. egyházkör
Kálvineum
Kálvinista Szemle
Kamarási
Kamarási
Kamarási
Kámori
Kanizsai Pálfi
Kanya
Kanyaró
Kapy
Káplán
Kapornai Esztergályos
Kaposfalvi Szabó
Kaposi
Kaposi Geszti
Kaposi Juhász
Kaposi ref. egyházmegye
Kapronczai
Káptalan.
Karacs
Karacs
Karácson
Karácsonyi
Karádi
Karika
Kármán
Kármán
Karner
Károlyi
Károlyi A.
Károlyi
Károlyi Boldi
Károlyi K.
Károlyi Ketü
Károlyi
Károlyi Radics
Károlyi Sánta
Károlyvári ref. egyházmegye
Kárpátaljai ev. egyházmegye
Kárpátaljai ref. egyházkerület
Kárpát-ukrajnai magyar ref. egyház
Karsay
Kassai
Kassai Császár
Kassai (Cassai) Michaelis
Kassai (Caschai)
Kassai Zsigmond
Kassai hitviták
Kassai zsinat
Kassán a reformáció
Kassavölgyi ref. egyházmegye
Kastenholz
Kastner
Kaszonyi Herceg
Katedrai
Katona
Kazai
Kazinczy
Kecskeméthy
Kecskeméti Alexis (Elek)
Kecskeméti
Kecskeméti
Kecskeméti
Kecskeméti Nagy
Kecskeméti Sánta (C.)
Kecskeméti Selymes
Kecskeméti Udvar (W.)
Kecskeméti
Kecskeméti Lelkészi Tár
Kecskeméti Protestáns Közlöny
Kecskeméti ref. egyház
Kecskeméti ref. egyházmegye
Kelet–békési ev. egyházmegye
Keleti ev. egyházkerület
Keleti ref. egyházmegye
Keller
Kelp
Kelp
Kemenesaljai ev. egyházmegye
Kemény
Kemény
Kemény
Kemmel
Kendeffi
Kenessey
Kénosi Tőzsér
Kepe
Kephalides
Képviseleti közgyűlés
Képviseleti rendszer
Kerekes
Keresszegi Herman
Keresztény Magvető
Keresztes
Keresztes
Keresztesi
Keresztesi
Keresztúri Bíró
Keresztúri G.
Keresztúri
Keresztúri
Kérészy
Kéri szerződés
Kerkapoly
Keserűi Dajka
Késmárki colloquium
Késmárkon a protestantizmus
Keszi Hajdu
Kevi
Kevi ref. egyházkerület
Keweri
Kézdi ref. egyházmegye
Kienast
Kilger
Kincs
Király
Király
Királyhágómelléki ref. egyházkerület
Királyi ev. káptalan
Kircher
Kis
Kis
Kis
Kis
Kisebb cikkek
Kishonti ev. egyházmegye
Kiskomáromi R.
Kiskomáromi ref. egyházmegye
Kiskosdi ev. káptalan
Kismarjai Veszelin
Kiss
Kiss
Kiss
Kiss
Kiss
Kiss
Kiss
Kiss
Kiss
Kiss
Kiss
Kiss
Kiss
Kiss
Kiss
Kiss
Kiss
Kiss
Kisselyki ev. káptalan
Kisvárdai F.
Kisvárdai Lázár
Kisztei S.
Klanicza
Klein
Klein
Klein
Klein
Klein
Klesch
Klesch
Klesch
Klszák
Kóczi
Kocsi Csergő
Kocsi Csergő
Kocsi Csergő
Kocsi Major
Kocsi Major
Kocsi ref. zsinat
Kolbenheyer
Kolbenheyer
Kollár
Kollár
Kolláti
Kollonich
Kolmár
Kolos
Kolosi Török
Kolosvári
Kolosvári
Kolozs–dobokai unit. egyházkör
Kolozsi ref. egyházmegye
Kolozsi unit. egyházkör
Kolozs-kalotai ref. egyházmegye
Kolozsvári Dimjén
Kolozsvári ev. zsinat
Kolozsvári ref. egyházmegye
Kolozsvári ref. teol. akadémia
Kolozsvári ref. zsinat
Kolozsvári unit. egyházkör
Kolozsvárt a protestantizmus
Komáromban a reformáció
Komáromi A.
Komáromi Csipkés
Komáromi Flórián
Komáromi H.
Komáromi Katona
Komáromi
Komáromi Szvertán
Komáromi prot. egyházmegye
Komáromi ref. egyházkerület
Komáromi ref. egyházmegye
Komjáthi
Komjáthy
Komjáti ref. egyházmegye
Komjáti ref. zsinat
Komlósi
Koncz
Koncz
Kondorosi
Konvent
Kónyi
Koós
Kopácsi
Korcsek
Koren
Koronka
Kosdi ev. káptalan
Kosd-kőhalmi ev. surrogatia
Kosd-sinki ev. surrogatia
Kossuth
Kovács
Kovács
Kovács
Kovács
Kovács
Kovács
Kovács
Kovács
Kovács
Kovács
Kovács
Kovács
Kovács
Kovásznai B.
Kovásznai Gotz
Kovásznai I.
Kovásznai Tóth
Kováts
Kováts
Kozma
Kozma
Kőhalmi ev. egyházmegye
Kölcsey
Köleséri
Köleséri
Kölgyesi
Könyves
Könyves Tóth
Könyves Tóth
Köpeczi
Köpeczi
Körlelkész
Körmendi B.
Körmendi ref. egyházmegye
Körmendi Thaba
Körmöcbányai cikkek
Körmöcbányán a reformáció
Körmöczi
Körösi Bozó
Kőrösi Csoma
Körösi Úri
Körös-marosközi ref. egyházmegye
Kőszegi Gáspár
Kőszegi Nagy
Kőszegi prot. egyházmegye
Kőszegi ref. egyházmegye
Kőszegvidéki német ev. egyházmegye
Köteles
Kővár–középszolnoki unit. egyházkör
Kőváry
Kövesdi
Kövesdi
Köveskúti ref. zsinat
Kövy
Közalap
Középborsodi ref. egyházmegye
Középpestvármegyei
Középszabolcsi ref. egyházmegye
Középszolnoki ref. egyházmegye
Középvasi
Közpapok Lapja
Közpapok mozgalma
Köztanító
Közügyigazgató
Krasznai ref. egyházmegye
Kraszna-középszolnok-kővári unit. egyházkör
Kraus
Krecsmer
Kresling
Krestyánszki Jób
Kreuchel
Kristóf
Kriza
Krizbai Deső
Krmann
Krupecz
Kryptocalvinista
Kulcsár
Kulifay
Kun
Kun
Kunsági ref. egyházmegye
Kupai
Kúr
Kutlik
Kuun
Kuzera
Kuzmány
Küküllői magyar ev. egyházmegye
Küküllői ref. egyházmegye
Küküllői unit. egyházkör
Küküllővári ev. káptalan
Küküllővári ref. egyházmegye
Külföldi tanulmányozás
Különféle Papi Dolgozatok
Különféle Viszonyokra Vonatkozó Papi Dolgozatok
Külső-budapesti ref. egyházmegye
Külsősomogyi ev. egyházmegye
Külsősomogyi ref. egyházmegye
Kürti
Kvacsala
Láczai
Ladányi
Ladányi
Ladiver
Lakatos
Lakos
Lang
Langsfeld
Lani
Lani
Lani
Lani
Lani
Lani
Lani
Laskai
Laskai Matkó
Laskai Monedulatus (Csókás)
Laskai
László
Laucsek
Laurenti
Lauterwald
Lázár
Lazari
Lector
Legáció
Légrádi ev. egyházmegye
Lehoczky
Lelkészavatás
Lelkészegyesület
Lelkészi értekezletek
Lelkészképzés.
Lelkipásztori Tárház
Lénárt
Lencz
Lengyel
Lengyel-magyar egyházi érintkezések
Lenthi
Leopoldina explanatio
Leopoldinum diploma
Leska
Leska
Letenyei
Lethenyei
Leudischer
Lévai
Lévai Suba
Lévai ref. egyházmegye
Lévai ref. zsinat
Lévay
Lévita
Lichner
Lieb
Liedemann
Linberger
Linci békekötés.
Linder
Lindvai Göncz
Lipcsei biblia
Lipóczi
Lippai
Liptó-árvai ev. egyházmegye
Liptói ev. egyházmegye
Lischoviny
Liszkai
Liszkai
Liszkai Pap
Liszkay
Liszkay
Lisznyai Incze
Lisznyai Incze
Lisznyai Kovács
Literatus
Litkei Tóth
Lochmann
Lochmann
Lochmann
Lonovics
Lórántfy
Losoncon a protestantizmus
Losonczi
Losonczi
Lovich
Löbryn
Lőcsén
Löhner
Lőte
Lövei Herbics
Lővei Pellionis
Lublói ev. egyházmegye
Lucae
Lucius
Ludig
Ludvigh
Lugossy
Lukács
Lukácsy
Lukma
Lutherani comburantur
Luther-szövetség
Luther-társaság
Madarász
Madarász
Máday
Magaréi ev. surrogatia
Magda
Magdeburger
Mágócsi
Magyar ev. lelkészek egyesülete
Magyari
Magyar Kálvinizmus
Magyarországi Protestáns Egylet
Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező
Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő
Magyar Protestáns Egyházirodalmi Ismertetések és Bírálatok
Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár
Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
Magyar Protestánsok Lapja
Majba
Major
Major
Makay
Makkai
Makkai
Makkai
Maklári
Maklári Pap
Makói ref. egyházmegye
Makranezi
Malatides
Malatides
Málnási
Malus
Mancskovit
Mannus
Mányoki P.
Mányoki
Már
Máramarosi ref. egyházmegye
Máramaros-ugocsai ref. egyházmegye
Marci
Margitai Láni
Margócsy
Mária királyné
Mária Dorothea, (?
Marienburg
Márk
Márkosfalvi Deák
Markovics
Markusovszky
Marosi P.
Marosi ref. egyházmegye
Marosi unit. egyházkör
Marosvásárhelyi hitvallás
Marosvásárhelyen a protestantizmus
Maróthy
Marth
Márton
Márton
Marton
Marton
Marton
Mártonfalvi
Mártonfalvi Tóth
Marusi
Marussi
Masnicius (Masznyik)
Masznyik
Matkovich
Matolcsi
Matthaeides
Mátyás
Mátyási Kovács
Mátyusföldi ev. egyházmegye
Mátyusföldi prot. egyházmegye
Mátyusfőldi ref. egyházkerület
Mátyusfőldi ref. egyházmegye
Mayer
Mazarius
Meder
Medgyes
Medgyesi
Medgyesi L.
Medgyesi ev. egyházmegye
Medgyesi ev. káptalan
Medgyesi ev. zsinat
Megye
Méhes
Méhes
Meissner
Melas
Melik
Melius
Meltzer
Mentor
Mentovich
Menyhárt
Mester
Mesterházy
Mészáros
Methodisták Magyarországon
Mezőföldi ref. egyházmegye
Mezőlaki
Mezőtúri ref. egyház
Mezrjcki
Michaelides
Michaelis
Migray
Mihályi
Mihalyi Kovács
Mihalyi Kovács
Mihályi
Mihályko
Mihó
Mikes-féle pontok
Mikler
Miklós
Miklós
Miklósvári Rácz
Miklósvári Sebe
Miklósvárszéki ref. egyházmegye
Mikó
Mikó
Mikolai Hegedüs
Mikulik
Milecz
Milotai Nyilas
Mindszenti
Miskey
Miskolci ref. egyház
Miskolczi Bodnár
Miskolczi Csulyak
Miskolczi Csulyak
Miskolczi Puha
Miskolczi
Miskolczi
Missovics
Misztótfalusi
Mitrovics
Mitrovics
Mlinarovich
Mocko
Moczkovcsák
Moczkovcsák
Módis
Modori ev. egyházmegye
Mogyorósi
Mogyorósi
Mohácsi ref. egyházmegye
Mohi
Mokos
Mokoschinus
Moldner
Moldva-oláhországi ref. misszió
Moller
Molnár
Molnár
Molnár
Molnár
Molnár
Molnos
Monoszlói
Morres
Morvay
Moson-győri ev. egyházmegye
Mosoni ev. egyházmegye
Mosoni ref. egyházmegye
Moson-pozsonyi ev. egyházmegye
Munyay
Muraközi Dus
Muraközi ref. egyházmegye
Muraközy
Murántúli ev. egyházmegye
Murányi kánonok
Murányi prot. majd ev. egyházmegye
Murányvidéki prot. egyházkerület
Muraszombati vend ev. egyházmegye
Musculus
Musnai
Musnai
Muzsnai
Müller
Müllner
Münch
Mylius
Nadányi
Nádasdy
Nádasdy
Nádudvari
Nádudvari K.
Nádudvari P.
Nádudvari P.
Nádudvari
Nádudvari
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagyari
Nagyari
Nagybánkai
Nagybányai ref. egyházmegye
Nagyberényi
Nagyenyedi ref. egyházmegye
Nagyenyedi ref. kollégium
Nagyenyedi zsinat
Nagygeresdi egyezség
Nagyharsányi hitvita
Nagyhonti ev. egyházmegye
Nagykárolyi ref. egyházmegye
Nagykőrösi ref. egyház
Nagykunsági ref. egyházmegye
Nagyobb cikkek
Nagysajói ev. káptalan
Nagysajói prot. káptalan
Nagysajói ref. egyházmegye
Nagysajói ref. káptalan
Nagyszalontai ref. egyházmegye
Nagyszebeni ev. egyházmegye
Nagyszebeni ev. káptalan
Nagyszebeni ref. egyházmegye
Nagyszeben reformációja
Nagytapolcsányi ev. egyházmegye
Nagyváradi biblia
Nagyváradi hitvita
Nagyváradi ref. püspökség
Nagyváradi ref. zsinat
Nagyvárad reformációja
Nagyváthy
Nagyváti
Nánási Lovász
Nánási Lovász
Nánási Lovász
Nánási Lovász
Nánási Lovász
Nánási Vas
Nánássy
Nánásy
Nánay
Nazarénusok
Négyfalusi ev. surrogatia
Neményi
Nemesi társaság a protestantizmus elnyomására
Nemessányi
Németh
Némethi
Német-magyar egyházi érintkezések
Németújvári ref. hitvallás
Németújvári ref. egyházmegye
Német vezérfőesperesség
Netoliczka
Neugeboren
Neugeboren
Neuheller
Neustädter
Nigrini
Nigrini
Nikodémusz
Nikolsburgi békekötés
Nógrádi
Nógrádi
Nógrádi ev. egyházmegye
Nógrádi ref. egyházmegye
Nógrád-hont-barsi ev. egyházmegye
Nógrád-honti ev. egyházmegye
Nógrád-nagyhonti ref. egyházmegye
Novák
Novák
Novi Ecclesiastico-scholastici Annales Evangelicorum Aug. et Helv. Confessionis in Austriaca Monarchia
Nyáry
Nyikos
Nyíri ref. egyházmegye
Nyírségi ref. egyházmegye
Nyiry
Nyitrai ev. egyházmegye
Nyitrai magyar ev. egyházmegye
Nyitra-trencséni ev. egyházmegye
Nyugatbékési ev. egyházmegye
Nyugati ev. egyházkerület
Nyugati ref. egyházmegye
Nyugdíjintézet
Obál
Obert
Óbudai ref. egyházmegye
Okolicsányi
Oláh
Oltard
Ónodi B.
Ónodi
Opitz
Oppenheimi biblia
Órás
Orbai ref. egyházmegye
Orbán
Orendi
Ormánsági ref. egyházmegye
Ó-romániai ref. egyházmegye
Országgyűlési prédikátor
Országos ág. h. ev. tanáregyesület
Országos ref. lelkészegyesület
Országos ref. szeretetszövetség
Országos ref. tanáregyesület
Ostermaier
Oszlányi ev. egyházmegye
Osztroluczky
Osztropataki
Oszuszki
Otrokocsi Fóris
Óvári prot. zsinat
Óvári Sidó
Ozorai
Őrálló
Öreg
Őri
Őrségi ref. egyházmegye
Örtel
Örvéndi Molnár
Ösvény
Öt szabad királyi városi ev. egyházmegye
Ötvárosi ev. egyházmegye
Páhy
Paikoss
Pákh
Paksi Cormaeus
Paksi
Paksi Kis
Palaeologus
Palánki ref. egyházmegye
Pálfi
Pálfy
Pálházi Göncz
Pálkövi
Pálóczi
Palumbini
Pankotai
Pánszlávizmus az ev. egyházban
Pap
Pap
Pap
Pap
Pap
Pap
Pápai Páriz
Pápai Páriz
Pápai Páriz
Pápai ref. egyházmegye
Pápai ref. kollégium
Pápai ref. zsinat
Papi Dolgozatok Gyászesetekre
Papi Dolgozatok Különféle Esetekre
Papmarasztás
Parádi
Paritas
Parschitius
Parschitius
Partialis
Partikulák
Partiumi egyházkerület
Paruta
Pastor
Patai Balog
Patai
Patai K.
Patai P.
Pataji ref. egyházkerület
Pataji ref. egyházmegye
Pataki Fűsüs
Pataki R.
Pataki Tót
Pataky
Patay
Patay
Pátens
Pátens
Pathai
Pathai Baracsi
Pathai
Pathai P.
Pathai P.
Paulik
Payr
Payr
Pázmány
Péchi
Péchy
Péchy
Péczeli
Péczeli
Pécselyi
Pécsi
Pécsi hitvita
Pécsi ref. egyházmegye
Pécsváradi B.
Péli Nagy
Péli
Pelsőci Kovács
Pemfflinger
Pentapolitana confessio
Péntek
Pepich
Pérchi
Peregrinatio
Peremartoni ref. egyházmegye
Perényi
Perényi
Perlaki
Perlaki
Perlaki
Perneszi
Perneszi
Pergosich
Pest-békési ev. egyházmegye
Pesteleji ref. egyházmegye
Pesti Mizsér
Pesti comissio
Pesti ev. egyházmegye
Pesti ev. zsinat
Pesti prot. értekezlet
Pesti ref. egyházkerület
Pesti ref. egyházmegye
Pestkörnyéki ref. egyházmegye
Pestmegyei ev. egyházmegye
Pestmegyei ref. kánonoskönyv
Pestvármegyei alsó ev. egyházmegye
Pestvármegyei ev. egyházmegye
Pestvármegyei felső ev. egyházmegye
Pestvármegyei közép ev. egyházmegye
Péter
Péter
Péter
Péterfi
Péterfi
Péterfi
Péterfi
Péterfi
Péterfy
Pethe
Peti
Peti
Petri
Petrityevith Horváth
Petrovics
Petrőczy
Petsch
Petz
Petz
Peucker
Pfanschmidt
Pfister
Philadelphy
Pietisták Magyarországon
Pihringer
Pilarik
Pilarik
Pilarik
Pilarik
Pilcius
Pilgram
Pinner
Plachy
Placskó
Plébános
Podhradsky
Podhradszky
Podmaniczky
Podmaniczky-könyvtár
Podvázsi ev. egyházmegye
Pogány
Pogner
Pokoly
Polani
Polgár
Polgár
Polgári
Polner
Pomarius
Pongrácz
Pongrácz
Ponicoenus
Poprádi
Porcsalmi
Pósaházi
Poszvék
Potyondi
Pozsegai ref. egyházmegye
Pozsonyi ev. egyházkerület
Pozsonyi ev. tanácskozmány
Pozsonyi pátenses ev. egyházkerület
Pozsonyi ref. zsinat
Pozsony-nyitra-barsi ev. egyházkerület
Pozsony-nyitra-barsi magyar ev. egyházak kerülete
Pozsony-nyitra-barsi német ev. egyházak kerülete
Pozsony reformációja
Pozsony vármegyei ev. egyházmegye
Pozsony vármegyei magyar ev. egyházmegye
Pozsony vármegyei német ev. egyházmegye
Pozsony vármegyei szlovák–magyar ev. egyházmegye
Pozsonyvárosi ev. egyházmegye
Praeceptor
Prágai
Prédikátor
Prédikátori Tárház
Preidt
Preller
Presbyterium
Pribicer
Pribis
Próba-prédikálás
Prónay
Prónay
Prosenioratus
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap
Protestáns Hetilap
Protestáns Közlöny
Protestáns Lelkészi Tár
Protestáns Pap
Protestáns Szemle
Protestáns Tanügyi Szemle
Protestáns Tudományos Szemle
Protestantische Jahrbücher fiir Oesterreich
Pröhle
Prőhle
Pruzsinszky
Puchner
Pukánszky
Pulszky
Puritánusok Magyarországon
Purkircher
Putnoki
Püspöki
Püspöki szék
Püspöki vikárius
Püspöki vizsgálat alatti egyházközségek
Raab
Raabe
Rábaközi ev. egyházmegye
Rábamelléki ev. egyházkerület
Rabbachter
Rácböszörményi
Racionalisták Magyarországon
Ráckevei ref. egyházkerület
Ráckevei ref. egyházmegye
Rácz
Rácz
Rácz
Rácz
Radácsi
Radácsi
Radán
Ráday-könyvtár
Ráday
Radetius
Radnótfáji Nagy
Radnóti hitvita
Radnóti ref. gyűlés
Raffay
Rákóczy
Rákóczy
Rákosi
Rákosi
Raksányi
Rannicher
Raphanides
Rápóti Pap
Rápóti Pap
Rát
Ratagius
Ráth
Rausz
Rausz
Ravasz
Rázga
Rector
Réczés
Récsei
Rédei
Redmeci
Reformáció Magyarországon
Református Élet
Református Figyelő
Református Híradó
Református kiállítás
Református Szemle
Reformátusok Lapja
Régeni
Regis
Reich
Reinhard
Reipchius
Reiser
Reményi
Remetei
Rettegi ref. egyházmegye
Reuss
Reuss
Reverzális
Révész
Révész
Révész
Révész
Révész
Révész
Réz
Rezik
Ribay
Ribini
Richter
Rikánbelüli communitas
Rimai
Rimaszombati
Rimaszombati
Riser
Ritthaler
Rohonc-szalonaki ref. alesperesség
Rohoska
Rohrmann
Román
Romániai ág. hitv. ev. országos egyház
Romániai magyar presbyterianus egyház
Romániai óhitű ref. egyház
Romániai ref. egyházkerület
Romániai ref. missziói egyházmegye
Romániai szlovák ev. egyházmegye
Romániai zsinatpresbyteri ev. egyházkerület
Román prot. püspökség Erdélyben
Román ref. egyházak a tiszántúli kerületben
Romanec
Rosenauer
Rosner
Rotarides
Roth
Roth
Róth
Rozgonyi
Rozgonyi
Rozgonyi P.
Rózsahegyi ev. zsinat
Röser
Ruber-féle kánonok
Rubigallus
Rulich
Rumann
Rumy
Rupp
Rusz
Ruttkay
Sáfrány
Sala
Salamon
Salzer
Samarjai
Samarjai ev. egyházmegye
Samarjai ref. egyházkerület
Samarjai ref. egyházmegye
Sámbár
Sámi
Sámuel
Sándor
Sántha
Sapor
Sappuhn
Sárfői
Sárkány
Sárkány
Sárkány
Sárközi Dohi
Sármelléki ref. egyházmegye
Sárosi
Sárosi ev. egyházmegye
Sárosi prot. egyházmegye
Sárosi ref. egyházmegye
Sárospatak–gyulafehérvári ref. kollégium
Sárospataki Füzetek
Sárospataki hitviták
Sárospataki Lapok
Sárospataki ref. kollégium
Sárospataki Református Lapok
Sáros-zempléni ev. egyházmegye
Sárpataki
Sartorius
Sartorius
Sartorius
Sartorius
Sartorius
Sartorius
Sartorius
Sárvári ev. egyházmegye
Sárváry
Sárváry
Sass
Sass
Sass
Sásvári
Sautter
Scepusiana confessio
Scharsius
Schaser
Schedius
Schesaeus
Schiel
Schilling
Schimschalk
Schlegel
Schmal
Schmeizel
Schmidt
Schmidt
Schmidt
Schmitz
Schneller
Schneller
Schnitzler
Scholtz
Schön
Schranz
Schrödl
Schröer
Schubert
Schuler-Libloy
Schulerus
Schuller
Schullet
Schuller
Schuller
Schullerus
Schullerus
Schunn
Schunn
Schwartner
Schwartz
Schwartz
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Sculteti
Sebestyén
Sebestyén
Sebők
Seelmann
Seelmann
Segédgondnok
Segesvári colloquium
Segesvári ev. egyházmegye
Segesvári ev. káptalan
Segesváry
Seivert
Séllyei Halász (P)
Séllyei
Séllyei S.
Selmecbányai cikkek
Selmecbányán a reformáció
Selyei Balog
Selyki
Selyki ev. egyházmegye
Selyki ev. káptalan
Semigeneralis synodus
Semptei ev. egyházmegye
Semptei ev. zsinat
Semptei prot. egyházmegye
Semtei
Senior
Senioratus
Sepsi-miklósvárszéki unit. egyházkör
Sepsi ref. egyházmegye
Seraphin
Serédi
Sérelmek
Serpilius
Serpilius
Serpilius
Serpilius
Serpilius
Serpilius
Serpilius
Serpilius
Severini
Severini
Severini
Severlay
Sextius
Sextius
Seyfriedt
Sibolti
Siderius
Siegler
Siklósi
Siklósi
Sikos
Simándi Bodó
Simándi hitvita
Simén
Simko
Simko
Simó
Simon
Simon
Simonides
Sinai
Sinai
Sinapius
Sinapius
Sinki ev. egyházmegye
Sinki ev. káptalan
Sipos
Skaricza
Skryniarich
Smrtnik
Sófalvi
Soltész
Soltész
Solti ref. egyházmegye
Solymosi Koncz
Solymosi Nagy
Sólyom
Sommer
Sommerkorn
Somodi
Somogyi
Somogyi
Somogyi ev. egyházmegye
Somogyi ref. egyházmegye
Somogy–zalai ev. egyházmegye
Somosi Petkó
Somossi
Somosújfalvi Érsek
Soós
Soós
Soós
Soós
Sopotius
Soproni alsó ev. egyházmegye
Soproni felső ev. egyházmegye
Soproni magyar ev. egyházmegye
Soproni német ev. egyházmegye
Sopron reformációja
Sopron-Vas vármegyei ev. egyházkerület
Sopron-Vas vármegyei prot. egyházkerület
Sopronvidéki német ev. egyházmegye
Soterius
Sóti
Sóvári Soós
Sörös
Sövényfalvi Lengyel
Spáczai
Specialitások
Spetko
Spleni
Sramko
Sréter
Stancarus
Steigel
Steinacker
Stelczer
Steller
Stephanides
Stephanides
Sterzel
Stettner
Stieffler
Stöckel
Stráner
Stromp
Stürzer
Subscriptio
Successio
Superintendens
Superintendentia
Supplicansok
Suri Orvos
Surrogatiák
Sükei
Sükösd
Svéd-magyar egyházi érintkezések
Sylvester
Sylvester
Szabad Egyház
Szabadelvű
Szabad királyi városi ev. egyházkerület
Szabad királyi városi ev. gyülekezetek
Szabó
Szabó
Szabó
Szabó
Szabó
Szabó
Szabó
Szabó
Szabó
Szabó
Szabó
Szabó
Szabó S.
Szabolcsi ref. egyházmegye
Szabolcska
Szacsvay
Szádeczky
Szaicz
Száki
Száki
Szalaszegi
Szalay
Szalay
Szalay
Szalay
Szalay
Szalóczi
Szalonak-rohonci ref. alesperesség
Szántai
Szántai Pócs
Szárászi
Szarvasi ev. egyház
Szász
Szász
Szász
Szász
Szász
Szász
Szász
Szász
Szász
Szászcsanádi ev. káptalan
Szászkézdi ev. káptalan
Szászky
Szászrégeni ev. egyházmegye
Szászrégeni ev. káptalan
Szászsebesi ev. egyházmegye
Szászsebesi ev. káptalan
Szászszentlászlói ev. káptalan
Szászvárosi ev. káptalan
Szászvárosi ev. surrogatia
Szathmári Baka
Szathmári Fabricius
Szathmári
Szathmári Lázár
Szathmári Orbán
Szathmári Ötvös
Szathmári Paksi
Szathmári Paksi
Szathmári Paksi
Szathmári Paksi
Szathmári Paksi
Szathmári Paksi
Szathmári Paksi
Szathmári Paksi
Szathmári Pap
Szathmári Pap
Szathmári Pap
Szathmárnémethi
Szathmárnémethi
Szathmárnémethi
Szathmáry
Szatmári ref. egyház
Szatmári ref. egyházmegye
Szatmárnémeti nemzeti zsinat
Szatmárvidéki prot. egyházkerület
Szávabánsági ev. egyházmegye
Szeberényi
Szeberényi
Szeberényi
Szeberényi
Szeberényi
Szeberényi
Széchenyi
Szécsi
Szegedi
Szegedi Kis
Szegedi
Szegedi
Szegedi
Szegedi
Szegedi Pastoris
Székács
Székási ev. surrogatia
Székely
Székely
Székely
Székelyföldi ev. egyházmegye
Székelykeresztúri unit. egyházkör
Székesfehérvári ref. egyházmegye
Széki
Széki
Széki prot. zsinat
Széki ref. egyházmegye
Szele
Szelényi
Szelepcsényi Pohronc
Szélesy
Szeli
Szeli Luka
Szemián
Szenczi
Szenczi Csene
Szenczi Fekete
Szenczi Molnár
Szenczi Szabó
Szendrei
Szenici ev. egyházmegye
Szentábrahámi Lombard
Szentes
Szentesi
Szentgyörgyi Beke
Szentgyörgyi
Szengyörgyi
Szentgyörgyi Nagy
Szentgyörgyi P.
Szentgyörgyi
Szentiványi Márkos
Szentiványi
Szent-Iványi
Szentkirályi
Szentkirályi
Szentkirályi
Szentmártoni
Szentmártoni Bodó
Szentmiklósi
Szentmiklósi Turcsák
Szentpéteri
Szentpéteri ref. egyházmegye
Szentsimoni
Szepesi
Szepesi
Szepesi hétbányavárosi ev. egyházmegye
Szepesi huszonnégy királyi városi ev. egyházmegye
Szepesi tizenhárom-városi ev. egyházmegye
Szepesi városi ev. egyházmegye
Szepes-sárosi ev. egyházkerület
Szepességi hitvallás
Szepesváraljai ev. zsinat
Szepesváraljai rendkívüli törvényszék
Szepsi Csombor
Szepsi Korocz
Szepsi Korocz
Szepsi Láni
Szepsi W.
Szerdahelyi
Szerémi német ev. egyházmegye
Szerémi szlovák ev. egyházmegye
Szeremlei (Császár)
Szeremlei
Szeremlei (Császár)
Szeremlei (Császár)
Szeremlei
Szeremlyéni
Szerencsi
Szerencsi Nagy
Szigethy
Szigeti
Szigeti
Szigeti Gyula
Szigeti Gyula
Szigeti Gyula
Szigeti Lipcsei
Szigetvári ref. egyházmegye
Szikszai
Szikszai Fabricius
Szikszai
Szikszai Hellopoeus
Szikszai Hellopoeus
Szikszai P.
Szikszói ref. zsinat
Szilády
Szilády
Szilády
Szilágycsehi ref. egyházmegye
Szilágyi Benjámin
Szilágyi
Szilágyi
Szilágyi György
Szilágyi
Szilágyi
Szilágyi
Szilágyi
Szilágyi
Szilágyi
Szilágyi
Szilágyi Tönkő
Szilágyi ev. egyházmegye
Szilágyi ref. egyházmegye
Szilágysomlyói ref. egyházmegye
Szilágyszolnoki ref. egyházmegye
Szilassy
Szilvási
Szilvási K.
Szilvásújfalvi Anderko
Szimonidesz
Szinpetri
Szinyei
Szívós
Szívós
Szkárosi Horvát
Szlávik
Szlávik
Szlavóniai ev. misszió
Szlavóniai ref. misszió
Szlovák ev. irodalmi társulat
Szlovenszkói német ev. egyházkerület
Szlovenszkói ref. egyházkerület
Szlovenszkói tiszáninneni ref. egyházkerület
Szoboszlai
Szoboszlai Pap
Szokoly
Szokolyai Anderko
Szokolyai ref. egyházmegye
Szolnoky
Szombathi
Szombathi
Szombatosok
Szondy–Kenessey-alapítvány.
Szondy
Szontagh
Szotyori Nagy
Sződi Csir
Szőke
Szöllősi
Szölősi
Szőlősi P.
Szőnyi
Szőnyi Nagy
Szőnyi
Szőnyi Virág
Szőts
Sztárai
Sztárai
Sztehlo
Sztehlo
Sztrecsko
Sztromszky
Szuhay
Szüts
Tablic
Tábori püspökség
Tagányi
Takács
Takaró
Tállyai Z.
Tanári (Prot.) köztanácskozmány
Tanító
Tankó
Tapolcsányi ev. egyházmegye
Tarcali Bogdány
Tarcali P.
Tarcali
Tarcali zsinatok
Tarcal-tordai ref. hitvallás
Tarczy
Tárkányi
Tarnóczi
Tarpai Szilágyi
Tartler
Tartzianus
Tasnádi Hajas
Tasnádi
Tasnádi ref. egyházmegye
Tasnádi Ruber
Tasnádi Székely
Tatai
Tatai Csirke
Tatai P.
Tatai ref. egyházmegye
Tátraaljai ev. egyházmegye
Taubner
Tavasi
Tavaszy
Técsi Joó
Técsi Joó
Técsi S.
Téglási B.
Tejfalvi Csiba
Tekei ev. káptalan
Tekei prot. káptalan
Tekus
Telegdi
Teleki
Teleki
Teleki
Teleki
Telepedése protestánsoknak magyar földön
Telkibányai P.
Teremi P.
Tessedik
Tessedik
Teszlák
Teutsch
Teutsch
Teutsch
Thann
Thébusz
Theisz
Theologiai akadémia
Theologiai doktor
Theologiai Értesítő
Theologiai Szaklap
Theologiai Szemle
Theologiai tanár
Theologiai tanárságra képesítés
Thill
Thomae
Thomay
Thoraconymus
Thököly
Thúri Farkas
Thúri
Thúri
Thúri Szántó
Thury
Thurzó
Thurzó
Thurzó
Thurzó
Thurzó
Tieftrunck
Tieftrunck
Tildy
Tinódi
Tirtsch
Tisza
Tiszabecsi Nagy
Tiszabecsi P.
Tiszabecsi P.
Tisza-dunaközi ref. egyházkerület
Tiszai ev. egyházkerület
Tiszamelléki ev. egyházkerület
Tiszamelléki ref. egyházkerület
Tiszáninneni ev. egyházkerület
Tiszáninneni ref. egyházkerület
Tiszántúli ref. egyházkerület
Tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület
Tiszavidéki ev. egyházkerület
Tiszavidéki ev. egyházmegye
Titus
Tofeus
Togatusok
Tokaji
Toldalékok
Tolna-baranyai ev. egyházmegye
Tolna-baranya-somogyi ev. egyházmegye
Tolnai Balog
Tolnai Dali
Tolnai Fabricius
Tolnai Fabricius
Tolnai F.
Tolnai F.
Tolnai
Tolnai
Tolnai
Tolnai Pap
Tolnai S.
Tolnai Szabó
Tolnai ev. egyházmegye
Tolnai ref. egyházmegye
Tolna-somogyi ref. egyházmegye
Tomasek
Tomka
Tomka
Tomori Szabó
Tomori Szabó
Tompa
Tompa
Tonsoris
Toperczer
Toperczer
Tordai
Tordai
Tordai
Tordai Sándor
Tordai ev. egyházmegye
Tordai zsinat
Tordas
Torkos
Torkos
Torkos
Torkos
Tormássy
Tornai Pap
Tornai Pap
Tornai ref. egyházmegye
Tornyi
Toroczkai Kovács
Toronyi prot. zsinatok
Tót
Tóth
Tóth
Tóth
Tóth
Tóth
Tóth
Tóth
Tóth
Tóth
Tóth
Tóth Sipkovics
Tőke
Tölcéki
Tölcéki Pitter
Török
Török
Török
Török
Török
Török
Török
Törteli
Törvényesen elismert vallások
Tövisi
Tractus
Tranoscius
Trausch
Trausch
Tremmel
Trencsén-árva-liptói ev. egyházkerület
Trencséni ev. egyházmegye
Trencsén-nyitrai ev. egyházmegye
Trencsénteplici ev. zsinat
Trentschenszky
Trócsányi
Trokán
Tröster
Trsztyenszky
Trusius
Túl
Túl a tiszai ref. egyházkerület
Tunyogi
Túri ref. egyházmegye
Turóci ev. egyházmegye
Turóczy
Tüdős
Tüdős
Türelmességi rendelet
Tyrlingh
Tyukodi
Udvarhelyi
Udvarhelyi
Udvarhelyi ref. egyházmegye
Udvarhelyi unit. egyházkör
Ugocsai ref. egyházmegye
Ugróczy
Újegyházi ev. káptalan
Ujfalvi Katona
Ujj
Ujszászy
Újvári ref. egyházmegye
Újvárosi
Ung–felsőzempléni ref. egyházmegye
Ungi ref. egyházmegye
Ungi ref. egyházmegye
Ungi ref. egyházmegye
Ungler
Ungvári ref. egyházmegye
Uniói törekvések Magyarországon
Unitárius Egyház
Unitárius Értesítő
Unitárius Irodalmi Társaság
Unitárius Közlöny
Unitárius Szószék
Unitárius vallásközönség Magyarországon
Uray
Urlsperger
Ursinus
Usrai
Utrechti magyar bibliák
Utyeszenovics
Uzoni Fosztó
Uzoni Jankó
Uzoni Sz.
Ürményi prot. egyházmegye
Ürményi ref. egyházmegye
Ürmösi
Ürmösi
Ütő
Váczi P.
Váczi
Váci ref. egyházmegye
Vadas
Vági ev. egyházkerület
Vajda
Vajda
Vajdahunyadi ref. egyházmegye
Vajdahunyad-zarándi ref. egyházmegye
Vajdakamarási
Válaszúti
Valentinyi
Valesius
Valpói és vukovári hitvita
Valpói ref. egyházmegye
Vályi
Vámosi
Vandrák
Váradi Biblia
Váradi Belényesi
Váradi Czelek
Váradi
Váradi
Váradi Tonsoris
Váradi ref. egyházmegye
Váraljai
Váraljai G.
Varannai L.
Várfalvi Kósa
Varga
Varga
Varga
Varga
Varga
Vargha
Vári
Vári
Vári
Varjas
Várnai
Váró
Varsányi
Varsányi
Varsányi
Varsolci
Vasady
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi Czompó
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi
Vásárhelyi ref. egyházmegye
Vasi alsó ev. egyházmegye
Vasi ev. egyházkerület
Vasi ev. egyházmegye
Vasi felső ev. egyházmegye
Vasi közép ev. egyházmegye
Vasi prot. egyházkerület
Vaskaszentmártoni hitvita
Vásonyi
Vass
Vas-zalai ref. egyházmegye
Vay
Vay–Mocsáry-alapítvány
Vecsei
Vecsei
Vecsei M.
Vécsey
Végh
Végveresmarti
Végveresmarti
Velechinus Pastoris
Venetianer
Vépi ref. egyházmegye
Verancsics
Veréczi S.
Veres
Veresegyházi Szentyel
Veresegyházi
Veresmarti
Veresmarti
Veresmarti
Veresmarti ref. egyházmegye
Veress
Veress
Verestói
Verestói
Versényi
Vértesaljai ref. egyházmegye
Vérvölgyi
Veszprémi B.
Veszprémi P.
Veszprémi
Veszprémi ev. egyházmegye
Veszprémi ref. egyházkerület
Veszprémi ref. egyházmegye
Veteristák Magyarországon
Vibeg
Victor
Vidos
Vilfinger
Vincze
Vinczi
Vittnyédy
Vízaknai
Vízaknai
Vízlendvai ref. egyházmegye
Vizsolyi Biblia
Vollgnad
Vramec
Vukovári hitvita
Vukovári ref. egyházmegye
Wagner
Wagner
Wagner
Wallaszky
Warga
Warga
Weber
Wegelin
Weigel
Weinert
Weissbeck
Weissbeck
Wermer
Werner
Werner
Wesselényi
Wiczián
Wiener
Wimmer
Winshemius Ortel
Wittstock
Wolf
Wolf
Wolfius
Wolphius
Wölfel
Xylander
Zabanius
Zabler
Zabler
Zabler
Zabojnik
Zábrák
Zádorfalvi
Zágoni Aranka
Zágoni
Zágoni
Zágoni
Zalai ev. egyházmegye
Zalai ref. egyházmegye
Zalányi
Zarándi ref. egyházmegye
Zay
Zay
Zelenka
Zelenka
Zempléni ev. egyházmegye
Zempléni ev. kánonok
Zempléni ref. egyházmegye
Zemplényi R.
Zentelki
Zeyk
Zigán
Zigerius
Zilahi
Zilahi
Zilahi ref. egyházmegye
Zilahi Sebes
Zimmermann
Zoltai
Zólyomi Perinna
Zólyomi
Zólyomi ev. egyházmegye
Zombori
Zombory
Zoványi
Zoványi
Zoványi P.
Zoványi-kánonok
Zrínyi
Zubek
Zvonarics
Zvonarics
Zvonarics
Zsámbokréthy
Zsarnay
Zsedényi alapítvány
Zsigmond
Zsigmond
Zsilinszky
Zsíros
Zsolnai ev. egyházmegye
Zsolnai ev. zsinat
Zsujtai Sz.