BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Liedemann Márton (Igló, 1767. nov. 6. – Marosvásárhely, 1837. ápr. 14.) ev. lelkész. Tanulmányait Lőcsén és Pozsonyban végezte. Azután a külföldet is fölkereste, 1788 tavaszán Jenában, 1791-ben Göttingenben lépett az egyetem hallgatói közé. Bölcsészetdoktori oklevéllel térve vissza, 1793-ban a teológia tanára és egyúttal igazgató lett Lőcsén, ahol 1796-ban egy magán-nevelőintézetet is nyitott. 1815-ben lelkésznek ment Kolozsvárra, hol templomot építtetett egyházának. – Irodalmi téren is buzgón munkálkodott. – Művei: Nachricht von dem in Leutschau befindlichen Erziehungs-Institut für prot. Jünglinge. (Hely és év n.) Versuch einer Lösung der Aufgabe: wie lassen sich frühzeitige Todesfälle mit der Güte und Weisheit der göttlichen Weltregierung vereinigen? (Lőcse, 1812.) Literärischer Nachlass des ehemaligen ersten Professors und Rektors… (Több dolgozatból áll). (Uo. 1815.) Zwo Predigten in Bezug auf den Bau eines neuen Bethauses… (Kolozsvár, 1816.) Jubelrede am 28. Dez. 1817. (A Glatz gyűjteményes kötetében). (Bécs, 1818.) Reden zur Beförderung richtiger Ansichten über die erhabenen Zwecke des heiligen Fürsten-Bundes. (Kolozsvár, 1820.) Trauerrede bei Gelegenheit der Todtenfeier… des… Herrn Grafen Georg Bánffy… (Uo. 1822.) Über einige Mängel des öffentlichen Unterrichts… (Lőcse, 1823.) Predigt in Bezug auf die neue grössere Glocke der Klausenburger ev. Gemeinde… (Kolozsvár, 1827.) Todtenfeier bei Gelegenheit der Beerdigung der… Frau Karoline v. Méhes geb. Benkner… (Uo. 1828.) Agnes die standhafte Dulderin oder die Kraft der Religion… (Lőcse, 1828.) Briefe über die Freiheit des menschlichen Willens… (Neustadt, 1833.) Egyik közrebocsátója volt a →Herrmann János hátrahagyott prédikációinak (1809.). A halálakor →Hinti Györgytől tartott beszéd szintén ki van nyomtatva.

Irodalom: Szelényi Ödön: Egy érdemes régi magyarhoni paedago-theologus (Theol. Szaklap, 1917.), Jászai Károly: Magyar luth. megmozdulások Kolozsvárott 1798–1841. (1937.)