BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zsujtai Sz. András (Zsujta, 1696. szept. 29. – Zsujta, 1775. jún.) ref. lelkész. Sárospatakon tanult, hol 1721-ben →köztanítóságot viselt. 1722 végén külföldre ment s a zürichi egyetemnek volt hallgatója. 1724-ben hazatérvén, a következő évben Zsujtán, 1729-ben Felsőmérán lett lelkész, de még ez évtől Abaújszántón, 1739 áprilisától Taktaszadán, ez év decemberétől Erdőbényén lelkészkedett. 1753-tól egy ideig állás nélkül volt, majd Megyaszóra. 1757-ben Golopra, 1758-ban Tolcsvára ment lelkésznek. 1760-tól újból állás nélkül élt szülőfalujában, hol 1775. jún. 25-én temették. – Műve: Kisded kedves gyermek… (Gyászbeszéd Pocsai Gedeon felett). (Hely n. 1746.) – Kéziratban naplója maradt fenn.