BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Biblia Sacra Hungarica

Üdvözöljük az olvasót!

A Debreceni Református Kollégium 1538 óta folyamatosan működő Nagykönyvtárában - a Nemzeti Digitalizálási Alapprogrammal összhangban - azt a célt tűztük magunk elé, hogy a nálunk található értékes dokumentumokat digitális formában feldolgozzuk részint azért, hogy állaguk megőrzését ezáltal biztosíthassuk, részint, hogy az interneten a kutatók széles körben hozzáférhessenek. A kiválasztott dokumentumok mind eszmei és tartalmi értékük, mind egyediségük alapján számot tarthatnak a "nemzeti kincseink" elnevezésre. Az alábbi gyűjtemények digitalizálását tervezzük:

 • Középkori kódexek és oklevelek (kb 150 db)
 • Ősnyomtatványok (1500 előtt) - 146 db
 • Régi magyar könyvek (1500-1711) - kb 1500 db
 • Antikvák (1500-1600) - kb 2000 db
 • Újkori kéziratok (missilisek, annalekták, stb. Stoll bibliográfiája szerint); például:
  • Kossuth- és 1848/49-es anyag
  • Műemlék (lap)katalógus
  • Történelmi kötetkatalógusok (Jánki Péter 1738, Budai Ézsaiás 18. sz. vége)
  • Subscriptio, diáknévsorok, Bursa Wittenbergiensis,
  • Possessori bejegyzések
 • Régi folyóiratok (elsősorban a helytörténeti jellegűek és teológiai szakfolyóiratok; az országos nyilvántartással egyeztetve)
 • Egy példányos alapművek, kézikönyvek, tankönyvek (elsősorban 17-19. század)
 • Térképek
  • Régi térképek (1500-1699) - 94 db földrajzi könyvekkel együtt
  • Egyéb térképek

A feldolgozás sorrendje nem esik egybe a fent felsorolt csoportokkal, hanem aszerint fog történni, hogy az egyediségük szempontjából leginkább mely dokumentumok számíthatnak közérdeklődésre:

 • Azok a dokumentumok, amelyek csak nálunk találhatók meg (például a Nicolaus Germanus előtti kéziratos térképek).
 • Azok a könyvek, térképek, amelyekből kevés példány található (például a Debrecenben megjelent széphistóriák)
 • Olyan alapművek, kézikönyvek, tankönyvek, kötelező olvasmányok, ajánlott irodalom, amelyeket széles körben használnak, de kevés könyvtári példány van belőlük (pl. könyvtárközi igények alapján)
 • A leggyakrabban használt régi és ritka folyóiratok.
 • Tematikus gyűjtemények (pl. a Bibliagyűjtemény egyes kötetei, Kossuth- és 1848/49-es anyag)

Elsőként egy XVI. sz.-i debreceni kiadású históriás kolligátumot adunk közre, amely a Régi magyar könyvek menüpontból olvasható eredetiben, betűhív és értelmezett átiratban. A többi egységből a megfelelő menüpontban néhány képet mutatunk be figyelemkeltőül. Honlapunkat az elektronikus feldolgozás nyomán folyamatosan szándékszunk bővíteni.

A dokumentumok felhasználási feltételei:
A PDF formátumú anyag szabadon letölthető, a nyomtatáshoz, további feldolgozáshoz a könyvtár engedélye szükséges. A könyvek anyaga hozzáférhető a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár Elektronikus Könyvtárának oldalán.

Kérdéseiket, észrevételeiket a theca@silver.drk.hu címre várjuk.Utolsó frissítés: 2008. november A honlap az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium
támogatásával készült
IHM