BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sztárai Miklós (?, ? Ótorda, 1582. ápr. 18.) unit. lelkész, 1576-ban Balázsfalván, nem sokkal ezután Ótordán működött. – Művei: Az vízözönnek históriájáról való szép ének. (Kolozsvár, 1576 és 1580 közt.) (Újabb kiad. is van. Legújabban kiadta →Dézsi Lajos: Régi Magyar Költők Tára VIII. k.) Sodoma veszedelméről való ének. (Nem maradt fenn.)