BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Novák Lajos (Gönc, 1855. jan. 1. – Sárospatak, 1917. febr. 16.) ref. tanár. Göncön 1866-ig tanult. A gimnáziumot 1875-ben végezte Sárospatakon. A teológiát Debrecenben és Sárospatakon 1875-től 1880-ig hallgatta, s az utóbbi helyen utána egy évig →senior volt. Miután Cserépfaluban és Kassán →káplánkodott, 1883 tavaszán lelkésznek választották Cécére. Innen 1886 tavaszán Abaújbaktára, 1891 tavaszán Ungvárra ment hasonló minőségben, majd 1896 szeptemberében teol. akadémiai tanár lett Sárospatakon a gyakorlati teológia tanszékén. A →budapesti második zsinatnak rendes tagja s a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak 1915-től választmányi tagja volt. – Cikkei több egyházi lapban jelentek meg és egy ideig élénk részt vett az egyetemes jellegű agenda előmunkálataiban. – Egyéb dolgozatai: A kegyelet ünnepe (Prédikáció a gönci Károlyi-szobor leleplezésekor). (Sárospatak, 1891.) →Károlyi Radics Gáspár életrajza (Prot. Szle, 1891.). Vallásszabadságunk emlékei és jutalmai (Prédikáció az 1790–91-i XXVI. tc. emlékére). (Ungvár. 1891.) A gyakorlati theologia mai munkaköre (Sárospataki kollégium értesítője, 1898.). Népszabadság (Prédikáció az 1848. márc. 15. ötvenéves fordulóján). (Sárospatak, 1898.) Ref. temetési énektár. (Uo. 1900.) (II. kiad. uo. 1910.) →Bethlen-szobrok. (Uo. 1900.) Prédikáció a Magyar Prot. Irodalmi Társaság miskolci közgyűlése alkalmával (Emlékkönyv, 1901.). Peremartoni →Nagy Gusztáv 1844–1900. (Sárospatak, 1902.) →Mártonfalvi György „Veni mecum”-a (Sp. Füz. 1904.). Istentiszteleti rendtartás a magyarországi ref. ker. egyházban. (Sárospatak, 1905.) Beszédet tartott br. Vay Henrik emlékünnepén (1875.).