BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Novák Márton (Szepesszombat, – ?Alsómecenzéf, ?) ev. lelkész. Tanulmányainak végeztével →rektor lett Szobotiston, ahonnan 1651 elején lelkésznek ment Kósra. Innen 1660 augusztusában a földesúr által elűzetvén, 1661 nyara elejéig Körmöcbányán tartózkodott, majd szepesszombati és leibici helyetteskedés után 1666-ban Alsómecenzéfen választották papnak. 1671-ben innen is elűzték, mikor pedig 1672-ben hallgatói visszahívták a közben Kassán időző lelkészt, megint csak az a sors érte. 1674-ben Pozsonyba idézték, hol kivándorlásra kötelezte magát. Németországnak több helyén lakott 1682-ig, midőn visszatérve hazájába, ismét lelkész lett Alsómecenzéfen, hol azután meghalt. – Műve: Ungarische gewisse und wahrhaftige Avisen, oder Ausführlicher und wahrhaftiger Bericht… (Név n.) (Hely n. 1679.)

Irodalom: Masznyik Endre: N. M. a kósi prédikátor (1894.)