BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Veress István (Érdengeleg, 1871. nov. 2. – Debrecen, 1943. aug. 5.) ref. tanár. A gimnáziumot 1892-ben, a teológiát 1896-ban végezte Debrecenben, hol azután →köztanítóságot viselt. 1897 őszén külföldre ment, s egyévi baseli időzés után visszatérvén, nevelő volt, míg 1900 júniusától Kőrösnagyréven, 1906 elejétől Bihardiószegen lelkészkedett. Miután 1911 végén bölcsészetdoktorságot szerzett a kolozsvári egyetemen, 1913 nyarán Debrecenbe választották képezdei tanárnak, hol a következő évtől fogva az igazgatói tisztet töltötte be, míg 1942-ben nyugalomba lépett. – Cikkei a →Debreceni Prot. Lapban és a →Lelkészegyesületben jelentek meg. – Művei közül egyházi vonatkozásúak: Gräfin Katharina von Bethlen. (Basel, 1899.) Susanna →Lórántfy. (Cleveland, 1900.) Élmények és tanulmányok Svájcban. (Debrecen, 1900.) Képek az ausztriai evangeliumi mozgalomból. (Uo. 1902.) Ritoók Zsigmond. (Uo. 1905.) Szülők iránt való tisztelet (Prédikáció). (Hely n. 1906.) Dogmatikus és dogmanélküli keresztyénség. (Gyoma, 1909.) Prédikáció a győrteleki új orgona felavatásán („Emlékkönyv…” c. füzetben). (Debrecen, 1910.) Einfluss der calvinischen Grundsätze auf das Kirchen- und Staatswesen in Ungarn. (Tübingen, 1910.) →Bethlen Gábor első hadjárata… és a nikolsburgi béke. (Nagyvárad, 1912.) A magyar ref. lelkészi állás főbb problémái a 20. század elején. (Db. Prot. Lap, 1912.) A neveléstudományok múltja és jelene (Theol. Értesítő, 1917.). A reformáció, mint a szabadság elve (Prédikáció). (Debrecen, 1917.) Pestalozzi. (Uo. 1927.) A debreceni ref. kollégium tanítóképző intézetének története 1855–1930. (Uo. 1931.)