BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Veress Jenő (Uzon, 1882. dec. 9. – *Budapest, 1968. febr. 23.) ref. lelkész. A gimnáziumot 1902-ben Sepsiszentgyörgyön, a teológiát 1906-ban Budapesten végezte. →Káplánkodás után az 1909–1910. tanévet Utrechtben töltötte, majd újból káplán, később hitoktató, 1911-ben állandó vallástanító lelkész lett Budapesten. Kineveztetvén katonalelkésznek, hosszabb ideig Budapesten állomásozott, majd pedig Székesfehérvárra volt beosztva, míg nyugalomba lépett. 1911-ben teol. magántanári képesítést szerzett Budapesten. – Művei: Spencer Herbert erkölcs-tana (Theol. Szaklap, 1910.). Servet Mihály harminc levele Kálvin Jánoshoz (ford.) (Pápa, 1910.) A jelenkori rendszeres theologia főbb problémái. (Budapest, 1910.) A világprotestantismus szociális munkája (Prot. Szle, 1914.). A magyar protestantismus művelődési eszményei és feladatai. (Budapest, 1928.) 1924-ben néhány hónapig szerkesztője volt a →Prot. Szemlének.