BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Drágffy Gáspár (?, 1516. júl. 2. – ?, 1545. jún. 25.) a reformációt pártoló főnemes. Feleségül vette 1539. jún. 15-én özv. Csáky Demeterné Somlyai Báthory Annát, kit özvegyen hagyott. Szatmár vármegyében s a főispánsága alatt álló Kraszna és Középszolnok vármegyékben lelkesen támogatta a reformátorok működését.