BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Müller Frigyes (Segesvár, 1828. máj. 15. – ?Nagyszeben, 1915. ápr. 25.) ev. püspök. Segesvárt végezte tanulmányait, míg 1845-ben Kolozsvárra ment jogot tanulni. Majd 1846-ban a lipcsei, azután a berlini egyetemre iratkozott be. Hazatérte után 1848-ban szülővárosában tanár, 1863-ban igazgató lett. 1869-től Újegyházon, 1875-től Nagyszebenben lelkészkedett, 1883-ban püspöki vikáriussá, 1893-ban pedig püspökké választatott. 1906 augusztusában nyugalomba vonult. – Nagybecsű írói munkásságáért, mely a teológián kívül a régiségtan és nyelvészet terére is kiterjedt, a marburgi egyetem 1883-ban, a kolozsvári 1896-ban a bölcsészet díszdoktorává, a lipcsei egyetem 1897-ben a teológia díszdoktorává tette. – Egyházi érdekű művei: Beiträge zur Geschichte des Hexenglaubens und des Hexenprozesses in Siebenbürgen. (Braunschweig, 1854.) Geschichte des siebenbürgischen Hospitäler bis zum Jahre 1625. (Segesvári gimn. értesítő, 1856.). Die schässburger Burgkirche (Archiv des Vereines… N. F. I. k.). Die ev. Kirche in Birthälm (Uo. II. k.). König Stephan I. von Ungarn und das siebenbürgische Bistum (Uo.). Die kirchliche Baukunst des romanischen Styles in Siebenbürgen. (Bécs, 1858.) Unsere Pfarrerswahl… (Név n.) (Hely n. 1862.) Verwahrung und Sondermeinung… betreffend die Intervallfrage. (Nagyszeben, 1880.) Rede… bei der Grundsteinlegung des ev. Bethauses… (Uo. 1882.) Gottesdienst in einer ev. sächsischen Kirche im Jahre 1554. (Uo. 1884.) Materialen zur Kirchengeschichte Siebenbürgens und Ungarn in 17. Jahrhundert. (Uo. 1888.) Rede aus Anlass der Beerdigung… G. D. Teutsch… (Uo. 1893.) Rede zur Eröffnung der 29. Hauptversammlung des siebenbürgischen Hauptvereins der Gustav Adolf-Stiftung… (Uo. 1894.) Festpredigt… zu seiner feierlichen Einführung in Amt und Würde… (Uo. 1895.) Licht und Schatten. (Uo. 1897.) Der „Siebenbürger Bishof”. (Uo. 1897.) Eröffnungsrede zur 33. Jahresversammlung des siebenbürgischen Hauptvereins der ev. Gustav Adolf-Stiftung. (Uo. 1898.) Weiherede… nach der Enthüllung des Honterusdenkmals in Kronstadt… (Uo. 1898.) Weihegebet… bei der Enthüllung des Teutschdenkmals in Hermannstadt… (Uo. 1899.) Fraterna caritas. (Uo. 1900.) – úgyszintén a püspöksége alatt tartott „Landeskirchenversammlung”-okat megnyitó imái és beszédei.