BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Réczés János (?, ? – ?, 1599. dec. 13.) ev. esperes. Miután előbb →rektorságot viselt Hegyfaluban, 1570-ben már lelkész volt ott. Később Csepregre ment az egyik, nagyobb jövedelmű papi állásra. Itt már 1587 októberében →esperesként is működött, s ebbeli minőségében a legtevékenyebb részt vette a helvét irány elleni küzdelemben. Jelen volt az 1591-i →csepregi colloquiumon is, mikor pedig 1595-ben szakadásra került a sor a két irány hívei között, élén állott a lutherizmus mellett maradtaknak s minden eszközt megragadott együtttartásukra. Ő lett aztán a Sopron vármegyei esperesek között az első vagy fő. – Legnagyobb része lehetett az új →egyházkerület agendájának és közigazgatási kánonainak (ez utóbbiaknak a →baranyai kánonok nyomán) az elkészítésében, és minden bizonnyal az ő tollából folyt az az előszó, mely a Formula Concordiae kisebbik részének magyar fordítása (Summája azoknak az ártikulusoknak, Sopronkeresztúr, 1598.) előtt foglal helyet.