BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Frecska Lajos (Lest, 1841. márc. 28. – ?Limbach, 1876. dec. 2.) ev. lelkész. A gimnáziumot Zólyomban, Rimaszombatban és Pozsonyban 1858-ban, a teológiát az utóbbi helyen 1862-ben végezte. Külföldre menvén, ezévi okt. 10-én a hallei egyetemre iratkozott be, melyről 1863 márciusa végén tért haza és pozsonyi →káplán lett. Ez év utoljától limbachi lelkész volt s 1875-től a →dunáninneni egyházkerület főjegyzői tisztét is viselte. – Művei: Abendandacht. (Pozsony, 1863.) Evangelisches Kirchengebetbuch. (Uo. 1868.) A magyarországi „Prot. egylet” (Révész Figyelmezője, 1872.). Prot. egylet-e vagy unitária propaganda? (Uo. 1872.) Unitár támadások a protestantismus ellen és a „Prot. egylet” (Uo. 1873.). Szerkesztésében jelent meg az Evangeliumi Tanuság c. folyóirat (1876. júl.–dec.).