BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ungler (eredetileg Ungleich) Lukács (Nagyszeben. 1527. – Berethalom, 1600. nov. 22.) ev. püspök. Nagyszebenből tanulmányai folytatására 1545-ben Németországba ment. Itt a wittenbergi egyetemre 1550. jún. 9-én iratkozott be, melyről magisteri címmel tért vissza hazájába. 1556-ban →lectori állásban alkalmazták a nagyszebeni iskolánál, s mint ilyent küldte ki a szász papság 1561-ben két társával együtt Németországba, hogy a lipcsei, wittenbergi, oderafrankfurti és rostocki teol. karok helybenhagyását elnyerjék az úrvacsora felőli hitvallásukra. Innen 1565-ben Riomfalvára, 1571-ben Berethalomba választották papnak, a következő évi. máj. 2-án pedig püspökké választotta a közzsinat. – Hitvallási iratokat szerzett egyes zsinatok tárgyalási alapjául.