BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Faragó Bálint (Kunhegyes, 1851. szept. 6. – Bp. 1935. febr. 4.) ref. tanár. Mezőtúron, majd Debrecenben tanult, hol a teológia elvégzése után 1876-tól segédtanár volt, míg 1878-ban rendes tanár lett Mezőtúron. 1908-ban nyugalomba vonult s előbb Mezőtúron, később Budapesten lakott. – Művei közül egyházi érdekűek: A mezőtúri ev. ref. főgimnázium története (Értesítő, 1895.). Egyháztörténelmi adatok a mezőtúri ev. ref. egyház 18. századbeli anyakönyvében (P. E. I. L. 1901.). A mezőtúri ev. ref. főgimnázium történetének rövid összefoglalása (Értesítő, 1904.). →Szegedi István élete (→Skaricza után latinból ford.). Mezőtúr, év n.) Szegedi Kis István (Prot. Szle., 1909.). A mezőtúri ref. egyház története 1530–1917. (Mezőtúr, 1927.) A mezőtúri ref. gimnázium kifejlődésének útjai. (Uo. 1929.) A mezőtúri ref. egyház és iskolája. (Uo. 1929.) A mezőtúri ref. gimnáziummal kapcsolatos esetek. (Uo. 1930.) Részlet az eperjesi vértörvényszék működését ismertető régi latinnyelvű írásokból. (Uo. 1931.) – Apósa volt →Szelényi Ödönnek.