BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zay Károly gr. (Sopron, 1797. febr. 12. – Bucsán, 1871. okt. 8.) ev. vallású főúr. Az 1825-i országgyűlésen szerepelt először a szabadelvű ellenzék tagjaként. Bárói rangból 1830-ban grófira emeltetett. 1837-ben a →dunáninneni egyházkerület, 1840-ben az egyetemes egyház választotta →felügyelőnek. Mint ilyen, fő harcosa volt a prot. uniónak, melynek érdekében nemegyszer tollat is fogott. Az 1847. évi nádorválasztásra kijelölt négy egyénnek közéje tartozott. 1860-ban lemondott egyházi állásáról, de érdeklődését azután is megtartotta a közügyek iránt. – Egyházi érdekű művei: Beszéde egyetemes felügyelővé beiktatásakor (Németül és szlovákul is). (Pest), (1840.) Schreiben des General-Inspectors… an die Professoren zu Leutschau. (Lipcse. 1841.). Dies Buch gehört dem Vaterlande (Név n.). (Uo. 1845.) Die ungarische Frage im wahren Lichte. (Bécs, 1864.) Alighanem őmaga írta az őt támadó munkára válaszul szolgáló „Protestantismus, Magyarismus, Slavismus” címmel 1841-ben Lipcsében megjelent röpiratot is.