BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zay Miklós gr. (Zayugróc, 1864. jan. 14. – Zayugróc, 1939. szept. 3.) ev. vallású főúr, az előbbinek unokája. A gimnáziumot Pozsonyban, Selmecbányán és Budapesten végezte, felsőbb tanulmányait Genevában, Párizsban és Budapesten. 1889-tői 1906-ig a →trencséni egyházmegyében, 1890-tői 1896-ig az orosházi egyházban →felügyelői tisztet viselt. – Az irodalomban is fellépett különféle irányú dolgozatokkal, egyházi téren egy kéziratban maradt nagyobb művéből a következő részletekkel: Zay Péter ifjúsága (Prot. Szle, 1901.). II. József és Zay Péter (P. E. I. L., 1901.). Zay Péter az 1764–5-iki diétán (Uo. 1901.).