BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kolozsi ref. egyházmegye, az →erdélyi kerületben, a →gyalui ev. egyházmegyének úgyszólván testületileg helvét irányra átállása után egyházainak egy része csakhamar az antitrinitarizmushoz csatlakozván, az ekként meggyengült →egyházmegye a 16. században, alighanem már a hetvenes években jónak látta egyesülni a →kalotaszegivel s ekként jött létre a →kolozs-kalotai egyházmegye, de azután is gyakran emlegették kolozsinak.