BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Consistorium, lelkészekből álló tanács, amilyet először az antitrinitariusok állítottak 1579-ben kerületi jelleggel. Azután 1610-ben a →gömöri ev. egyházmegye szervezte, noha az öt szabad kir. városi esperességnek már 1595 táján ajánlották Wittenbergből, de világi tagokkal is. A reformátusok is átvették nemsokára, ők →presbyterium névvel, legelőbb a →zempléni egyházmegye, azután Dunántúl.