BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Conservator néven 1731-ben állított be a magyarországi ref. egyház konventje három előkelő nemest egyházkerületi pénzkezelésre: →Kenessey Istvánt, a három dunamenti (→samarjai, →dunántúli, →alsódunamelléki), →Dőry Andrást a →tiszáninneni, Patay Sámuelt a →tiszántúli egyházkerület részére. 1734-ben mindhármuknak egyházkerületi →főgondnokká tételekor szintén fenntartották ezt az állást, természetesen most már mind a négy kerületben külön, ekkor is, később is arra igyekezve, hogy minél tekintélyesebb egyének töltsék be.