BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Consensus ministrorum…,→Blandrata ármányai következtében elbuktatott →Dávid Ferenc elítéltetése után 1579. júl. l-re összehívott unit. zsinatnak ezt a nevet később nyert munkálata, mely a Jézus istenségét, imádását és segítségül hívását illető hitvallásukról ad számot. Ezt az összes unit. lelkészeknek és tanítóknak alá kellett írniok, noha sokkal meggyőződését tagadtatta meg ennek ortodoxus iránya, de azok is jobbnak látták meghajolni a kényszer előtt.

Közli →Jakab Elek: Egyháztörténelmi emlékek Dávid Ferenc életrajzához (1879. 22. l.).