BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lani Dániel (Mosóc, 1605. – Besztercebánya, 1665. nov. 17.) ev. lelkész. Hazai tanulása végeztével külföldre ment és 1627. aug. 17-én Wittenbergben lépett az egyetem hallgatói közé, melyen 1629. márc. 26-án magisteri címet szerzett. Ekkor visszatérve hazájába, báni →rektor, majd korponai szlovák lelkész lett. 1637-ben Galgócra vitték papnak s 1647-ben egyszersmind →esperesnek választotta a →galgóci egyházmegye. Végül 1657 decemberétől Besztercebányán lelkészkedett. – Művei közül teol. jellegűek: Ignea veritatis evangelicae columna (2 k.). (Wittenberg, 1654. I.), (Lipcse, 1659. II.). E mű összesen 1600-nál több lapon vitairat Hocquard Bonaventura ellen.