BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kénosi Tőzsér János (Kénos, 1708. – Torockószentgyörgy, 1772. jún. 27.) unit. lelkész. Tanulmányait a kolozsvári unit. kollégiumban fejezte be, melyben 1730-ban →köztanító, 1732-ben egyszersmind →senior lett. 1734 áprilisában Tordára ment →rektornak. 1755 áprilisától lelkész volt, mégpedig először Bágyonban. 1771-től Torockószentgyörgyön, s mint ilyen, jegyzői tisztet viselt az →aranyostordai egyházkörben. 1772 tavaszán Szentmihályfalvára rendelte a →főconsistorium, de betegsége miatt nem mehetett oda. – Szorgalmasan tanulmányozta az erdélyi unitáriusok történetét és több művet írt erre vonatkozólag, melyek azonban mind kéziratban maradtak és csak másolatokban terjedtek el némelyek. Az Uzoni →Fosztó István neve alatt emlegetett „Historia ecclesiastica Transylvano-unitaria” első könyve az ő tollából eredt s amaz csak folytatta, de hasonlóképpen nem fejezte be. Úgy ez a mű, mint „De typographiis et typographis unitariorum in Transylvania” és „Bibliotheca scriptorum Transylvano-unitariorum” c. korábbi munkái ma is becses források. „Notae quaedam de reformatione civitatis Kolozsvár” c. szintén meglevő dolgozata jele még fáradhatatlan búvárkodásának, míg „Praelectiones seu phrases in catechesim; Quis tibi est christianus?” c. lappangó dolgozata más irányú.