BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pap Mózes (Tordátfalva, 1866. nov. 8. – ?Székelykeresztúr, 1940. tavasza) unit. tanár. A gimnáziumot 1880-tól Székelykeresztúron, 1885-től Kolozsvárt végezte, míg 1888-tól 1892-ig az ottani egyetem bölcsészeti karának volt hallgatója. 1892-ben helyettes, 1893-ban rendes tanár lett Székelykeresztúron, hol 1931-ben nyugalomba lépett, de még azután is tanított egy ideig. – Irodalmi téren szintén munkálkodott. Egyházi vonatkozással bíró dolgozatai: Miként nevelhet a tanító vallásos érzelmű embert? (Székelyudvarhely, 1897.) Koronka József élete (Ker. Magvető, 1898.). A katholicismus és protestantismus a népnevelés szempontjából (Uo. 1901.). Az unit. vallás és az ésszerűség. (Székelykeresztúr, 1907.) Szeretet az oktatásban és nevelésben (Értesítő, 1908.). Visszapillantás a székelykeresztúri unit. gimnázium multjára (Uo. 1910.). A székelyek szerepe az unit. vallás történetében („Az unit. vallás →Dávid Ferenc korában és azután” c. kiadványban). (Kolozsvár, 1910.) Olaszországi utam emlékei. (Székelykeresztúr, 1912.) –

Nem tévesztendő össze a hasonló nevű kolozsvári tanárral (1830–1914.), ki szintén dolgozott az egyházi irodalom terén és →generalis notariusságot viselt egyházában.