BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pap László (Szentes, 1908. febr. 28. –) ref. lelkész. Szentesen végezte elemi és középiskolai tanulmányait. Teológiát 1927-től egy-egy évig Debrecenben, Zürichben, újra Debrecenben, 1930-tól Utrechtben hallgatott, hol 1933-ban teol. doktorságot szerzett. Ugyanez évi októbertől 1934 január végéig Hajdúhadházon →káplánkodott. Ettől fogva hitoktató volt Budapesten, hol 1938 őszén előbb helyettes, majd rendes tanára lett a →teol. akadémiának. A →dunamelléki egyházkerület 1946-ban jegyzővé, 1948-ban zsinati rendes taggá, 1955-ben főjegyzővé és →konventi taggá választotta. 1956-ban lemondott a főjegyzőségről, 1957-ben a konventi tagságról. Ugyanebben az évben meghívást kapott az utrechti egyetem ószövetségi tanszékre, mit 1958-ban el is fogadott. Miután azonban ezt nem foglalhatta el, még ebben az évben segédlelkész lett Murgán. – Holland, angol és magyar egyházi lapokban és folyóiratokban megjelent kisebb dolgozatain kívül a következő művei vannak: Das israelitische Neujahrfest. (Kampen, 1933.) (Magyar kidolgozása Budapest, 1939.) Jónás könyve mint missziói irat (Ref. Külmissziói Szle, 1936.). A palesztinai ásatások története és eredményei (Theol. akad. évkönyv, 1940.) Das evangelisch-theologische Schrifttum in Ungarn (Die Wissenschaft vom Alten Testament, 1940.) Az ószövetségi kánon kialakulása a magyar prot. egyházakban (Református Theologia, 1943.). Bevezetés a zsoltárok könyvéhez (Ecsedy Aladár művéhez előszó). (Tahitótfalu, 1943.) Az ószövetségi kánon kialakulása bibliafordításainkban (Református Theologia, 1944.). Jeremiás próféta (Belmissziói útmutató, 1945.). Beszámoló az Egyetemes Egyháztanács magyarországi bizottsága újjáépítési osztályának munkájáról (4 félév). (Budapest, 1946–1948.) Az egyházak világtanácsa („Az egyház a világban”c. könyvben). (Uo. 1948.) Részt vett a most folyó bibliafordításban és a →Ráday Pál iratai (1955.) összegyűjtésében. Kéziratban is vannak munkái. – Unokája Gonda Lászlónak.