BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pap (Papp) Károly (Kisharta, 1832. okt. 31.– Bp. 1905. jan. 11.) ref. lelkész. Tanult Dunapatajon, Kiskunhalason és 1850-től Kecskeméten, s a teol. tanfolyam bevégeztével 1855 őszén külföldre indult, hol ez évi decembertől a hallei, 1857. ápr. 22-től az utrechti egyetemen időzött. Még ez évben hazajőve, előbb Nagykőrösön, 1859-től Kecskeméten →káplánkodott. 1860-tól Kiskunhalason tanár, 1862-től Pesten káplán és teol. helyettes tanár volt. 1863-ban pedig rendes tanárnak választatott a →teol. akadémiára. 1865-ben laskói, 1873 júniusában szigetszentmiklósi lelkész lett, míg 1884-ben a budapesti második lelkészi állást foglalta el. A →dunamelléki egyházkerületnek tanácsbírája, a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak választmányi tagja volt. – Amellett, hogy a legkitűnőbb egyházi szónokok közé tartozott, jelentékeny irodalmi munkásságot is fejtett ki. – Művei: A biblia Istentől ihletett (Monod A. után átd., Kecskeméti Prot. Közlöny IV. f., 1859.). Az ev. egyházi szolgálat (Uo. V. f., 1859.). Egyházi beszéd ifj. →Polgár Mihály… emlékére. (Budapest, 1875.) A biblia titkos könyve (Egyházi Szle, 1875.). Jézus élete és a jövő egyháza (Lang H. után ford. a „Theol. Értekezések” közt). (Budapest, 1875.) Bibliai történetek és rövid bibliaismertetés (Népiskolai tankönyv). (Kecskemét, 1877.) (IX. átd. kiad. 1903.) Bibliai történetek (Vezérkönyv). (Uo. 1877.) (Új kiad. 1889.) Esti harang (Imakönyv). (Budapest, 1878.) Ker. erkölcstan. (Uo. 1882.) Beköszöntő beszéd Budapesten. (Uo. 1884.) Ünnepi és alkalmi prédikációk. (Uo. 1889.) A vándor útja Istenhez (Imakönyv). (Uo. 1892.) Az életről és halálról a természeti és lelki világban (Drummond H. után ford.). (Uo. 1893.) Ezenkívül beszédei, cikkei és kisebb dolgozatai jelentek meg az egyházi időszaki sajtóban. Egyik szerkesztője volt a „Kalászok az életnek kenyeréhez” (1893–94.) c. vállalatnak. – Veje volt →Török Pálnak.