BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Máramarosi ref. egyházmegye, a →tiszántúli kerületben, kezdettől létezett a máramaros-ugocsainak a megalakulásáig. A 17. század elején hat, a 18. század elején hét, közepe táján nyolc, végül ismét hét s az egyesüléskor megint nyolc anyaegyházból állott. Volt idő, amikor Huszton és Máramarosszigeten két-két lelkész működött, ez utóbbi helyen 1694-től egyenlő fizetéssel. – →Espereseinek sorozatából a következőket ismerjük: Szepsi Boldizsár viski l. (1604.) Óvári György huszti l. (1616.), Kőrösi István máramarosszigeti l. (1623 nov.), →Margitai Láni Péter huszti l. 1625 k.–1629, Szepsi Menyhért viski l. 1629-től, Helmeczi Pál viski l. 1633- vagy 1634–1635, Viski B. Márton viski l. 1635-től, →Selyei Balog István huszti l. (1643.) 1652-ig, Veresmarti István técsői l. 1625-től vagy 1653-tól (1657 márc.), →Báthori G. Mihály huszti l. 1658 vagy 1659–1659 nyara, Selyei Balog István huszti l. (másodszor) 1659–1666 vége vagy 1667, Tölcéki János máramarosszigeti l. 1667-től (1679.), Komáromi Mihály técsői l (1688.) (1693.), →Szigeti György máramarosszigeti l. (1699.) 1705-ig, Huszti Lovász Sámuel huszti l. 1705–1721, Viski János máramarosszigeti l. 1721-től, az úrmezői pap (1728.), Técsi K. István (1732 dec.) 1734-ig, →Baróti Kálmán hosszúmezői, huszti l. 1734–1739, →Komlósi András técsői, huszti l. 1739–1742, Katona Mihály (1754.), H. Bodoki Márton técsői l. (1762 jún.) (1777.), Nánási Ábrahám máramarosszigeti tanár, majd l. 1782–1798, Hánka Márton viski l., Gáti István máramarosszigeti l. 1800–1807, Katona Mihály (II.) 1807-től, Nánási Lovász Mihály máramarosszigeti l. (1814. szept.) (1816.).

Irodalom: Lugossy József: Máramarosi egyházmegye a 17. században (P. E. I. L., 1847.), Szilágyi István: A máramarosi helv. hitv. egyházmegye és egyházközségek rendezete a 17. század elején (Sp. Füz. 1858.).