BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Már (Maár) Péter (Kunszentmiklós, 1770. jan. 23. – Győr, 1823. júl. 14.) ref. lelkész. Előbb Kecskeméten tanult, ahonnan 1787 tavaszán Debrecenbe ment →togatusnak. Itt →köztanítóságot, 1798 márciusától szeptemberéig pedig →seniorságot viselt. Rögtön ezután külföldre távozott s ez év őszén a jenai egyetemre iratkozott be. Miután 1801-ben a göttingenit is látogatta, hazatért, s még ez évben lelkésznek választatott Győrbe. – Művei: Papi ajándék vagy… tehénhimlőről való prédikáció. (Győr, 1803.) Református téged Isten dicsérünk (Prédikáció). (Uo. 1809.) Templomszentelési beszéd. (Uo. 1814.) A →Prédikátori Tárház III. kötetében szintén van hét prédikációja. Állítólag „Szent Péter három levele” címmel is írt egy munkát. A felette Nagy Mihálytól és →Márton Istvántól tartott beszédek megjelentek.