BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Püspöki szék, az →erdélyi ref. egyházkerületnek egy különleges hatósága, mely a püspök elnöklete alatt az összes →esperesekből, meg az →egyházkerület főjegyzőjéből és →közügyigazgatójából áll, olyan hatáskörrel, mely az egyházkerületi közgyűlést illetné voltaképpen (némely számadások megvizsgálása és egyes segélypénzek kiosztása.).