BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Püspöki vikárius, az →erdélyi szász ev. egyházkerületben a püspök mellé esetleges helyettesítésére választott lelkész. Jelenleg az unit. egyházban is van, amennyiben a →duna-tiszamenti egyházmegye →esperese vagy más lelkész a más országban lakó püspöknek Magyarországon állandó helyettese.