BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Püspöki vizsgálat alatti egyházközségek, az erdélyi prot. egyházak egyik specialitása, mely azonban ma már csak az unitáriusoknál van meg, azzal a kiváltsággal bírván hat egyház, hogy nem a terület szerint illetékes →esperes végzi bennük az egyházlátogatást, hanem időnként a püspök. Előbb az ev. egyház szüntette meg, midőn a maga hét ilyen egyházközségét, azután a ref. egyház is, midőn a maga sokáig kilenc, 1897-től pedig tíz hasonló jogú egyházközségét beosztotta az őket környező →egyházmegyékbe.