BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Raab Károly (Besztercebánya, 1840. júl. 26. – ?Körmöcbánya, 1922. ápr.) ev. lelkész. Besztercebányán kezdte iskoláit is, amiket Rimaszombaton, Selmecbányán és Sopronban folytatott. A teológiát Bécsben és Halléban hallgatta, ez utóbbi helyen 1860. okt. 11-től 1862. aug. 23-ig. Ekkor visszatért hazájába s egy évet nevelőséggel töltött. 1863-ban →káplán lett Békéscsabán, 1866-ban lelkész Felsőmicsinyén. Itt 1875 végén →esperesnek választotta a →zólyomi egyházmegye. 1880-ban Körmöcbányára ment lelkésznek, ahol meg a →barsi egyházmegye tette még abban az évben esperessé. 1917-ben lemondott ebbeli tisztéről. – Különféle szlovák egyházi lapokban megjelent cikkein kívül művei: Urunk, maradj velünk (szlovákul). (Budapest, 1875.) Egyháztörténet („Ev. tanító” c. szlovák nyelvű könyvben). (Turócszentmárton, 1881.) A ker. egyház rövid története (Tankönyv). (Selmecbánya, 1888.) (II. kiad. 1892.) Festrede bei der XXXV-sten Jahresversammlung der allgemeinen ev. Hilfsanstalt. (Pozsony, 1895.)