BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Raabe Károly Ágost (Pozsony, 1804. okt. 2. – Gmunden, 1878. júl. 26.) ev. lelkész. Pozsonyban tanult, közben egy évet Győrött töltvén magyar szón. A teológiát 1823-tól Sopronban, 1825-től Bécsben, 1828. okt. 10-től Jenában hallgatta. Hazajőve, 1829-ben győri →káplán, 1830-ban modori, 1833-ban szalonaki, 1841-ben bazini német pap lett s végül 1843-ban Pozsonyba választották lelkésznek. 1861-től 1865-ig →esperese is volt a →pozsonyvárosi egyházmegyének.vei: Gedächtniss-Predigt für… Franz I… (Kőszeg, 1835.) Predigt… bei der feierlichen Übernahme des Predigeramtes… (Pozsony, 1843.) Predigt… (Az új, →énekeskönyv behozatalakor). (Uo. 1845.) Prédikáció József nádor emlékére („Unser Freuden- und unser Trauerfest” c. füzetben). (Uo. 1847.) Predigt am festlichen Gedächtnisstage des 250-jährigen Bestehens der ev. Gemeinde in Pressburg. (Uo. 1856.) Predigt am Reformationsfeste… (Uo. 1862.) Prédikáció a pozsonyi német templom 100 éves fordulóján („Erinnerung an das 100-jährige Jubelfest” c. füzetben). (Uo. 1876.) – Apósa volt →Doleschall Sándor Edének.