BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lani Izsák (Mosóc, ? – ?, ?) ev. tanár, az előbbinek fia. Hazai tanulmányai befejeztével külföldre ment s 1614. máj. 25-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be, melyen 1615. szept. 26-án magisterséget szerzett. Visszatérve hazájába, először Biccsén, 1617-től Trencsénben, majd Bánban →rektori hivatalban működött. Ez utóbbi helyen írta 1619-ben „De papismo fugiendo” c. értekezését, melyet, miután 1620. nov. 14-re tollba mondott tanítványainak, a rózsahegyi rektor, Braxatoris János egy előszóval is közre bocsátotta a maga neve alatt. – Más műve: De fundamentali dissensu lutheranorum et calvinianorum. 1624-ben szűnt meg itteni működése, alighanem halála következtében. Üdvözlő verset írt Szunyogh Gáspárhoz (1614.) és Barthosowitz Sámuelhez (1615.).