BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lani Mihály (?, ? – ?Verbóc, 1708 k.) ev. lelkész. Bevégezvén itthoni tanulmányait, külföldre is ellátogatott s 1666-tól 1668-ig a tübingeni egyetemen gyarapította ismereteit. Ekkor hazajőve, Szakolcán lett →rektor, majd 1670 nyarától Verbócon lelkészkedett. Az üldözések 1672-ben Németországba kergették, hol nehéz körülmények közt tartotta fenn magát, míg 1678-ban egy csehországi községbe, Gebhardsdorfba hívták lelkésznek. Innen 1686-ban visszatért hazájába s újra Verbócon lett pap. – Művei: Conclusiones theologicae de morte. (Zsolna, 1666.) – valamint egy szlovák nyelvű imakönyv (Eichhorn J. után ford.) 1683., mely később is megjelent.