BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Preidt György (Feketehalon, 1726. ápr. 18. – Brassó, 1806. szept. 21.) ev. lelkész. 1740-től Brassóban, 1743-tól Nagyenyeden, 1745-től ismét Brassóban, 1747-től Pozsonyban tanult. Azután a külföldet kereste föl, s 1748 őszén a jenai egyetemnek lett hallgatója. Visszajőve, 1752-ben gimn. tanár, 1762-ben →rektor, 1768-ban →prédikátor, 1771 januárjában →elsőpap lett Brassóban. 1789–1795 és 1797–1805 között a →barcasági káptalan →dékáni tisztét is viselte. – Művei: Denkmal der Liebe (Gyászbeszéd Schofel Józsefné Seulen Anna felett). (Brassó, 1769.) Der gesegnete Einfluss der christlichen Religion… (Prédikáció népszámlálás elrendelésekor). (Uo. 1785.) Sammlung geistlicher Lieder… (Uo. 1805.) (Több kiadása van.) Gebete… (Uo. 1806.) (Több kiadása van.) Különféle egyházi szabályzatok is jelentek meg a neve alatt.