BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Preller Gáspár (Boleslau [Szilézia], ? – ?, ?) ev. lelkész. A wittenbergi egyetemről magisteri címmel jött Bártfára 1601-ben német →prédikátornak. Innen 1606-ban Eperjesre vitték ugyancsak prédikátornak, majd 1609-ben Kisszebenben lett →elsőpap. Végre 1614-ben Eperjesen foglalta el az elsőpapi hivatalt, melyben 1639-ben még működött. – Művei: Kurze Leich-Sermon bei dem Begräbnis des Kinds Euphrosina Fraunberger. (Kassa, 1630.) Zwo Leichenpredigten bei dem Leichenbegängnisse der Frau Elisabeth Zapffen und ihrer Tochter. (Lőcse, 1635.) Auslegung eines Verss. Daniels 12. Cap. (Uo. 1638.) Eine christliche Leich-Predigt… bei dem Begräbnis des… Georgii Spreitzes… (Bártfa, 1639.) Írt még üdvözlő verset Melczer Jánoshoz és Berzeviczy Veronikához (1607.).