BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

László Dezső (Sepsiszentgyörgy, 1904. júl. 12. – *Kolozsvár, 1973. nov. 15.) ref. lelkész. Sepsiszentgyörgyön 1922-ben végezte a gimnáziumot. Teológiát Kolozsvárt hallgatott, ahonnan külföldre menvén, a glasgow-i egyetemen töltött egy évet. 1927-ben az →erdélyi egyházkerületnek belmissziói utazó titkára lett, 1933-tól pedig gimn. vallástanár volt Kolozsvárt, hol teol. magántanárságot is szerzett. 1940-től kezdve kolozsvári lelkész. Ugyanez évben országgyűlési képviselőnek és zsinati póttagnak is megválasztatott. – Egyházi művei: →Bethlen Gábor keresztyén élete. (Kolozsvár, 1929.) Az erdélyi ref. egyház története. (Uo. 1929.) A biblia használata az ifjúsági ker. munkában. (Budapest, 1931.) A lélek a vasárnapi iskolában. (Kolozsvár, 1931.) A kolozsvári ref. gyülekezet története. (Uo. 1933.) Akarom: tisztán lássatok. (Uo. 1933.) Amíg a diákból tanár lett. (Uo. 1934.) Az erdélyi és külföldi ifjúsági ker munkák története. (Uo. 1934.) A KIE-munka alapjai. (Uo. 1934.) A siető ember. (Uo. 1935.) Elmélet és gyakorlat a lelkipásztor életében. (Uo. 1935.) Két tűz között. (Uo. 1935.) Mit cselekedjem? (Uo. 1935.) A ref. lelkipásztor a magyarországi nép köztudatában. (Uo. 1936.) Az anyaszentegyház. (Torda, 1937.) Mi lesz velünk? (Prédikáció a háborúról.) (Kolozsvár, 1939.) A gyülekezetünk élete. (Nagyvárad, 1939.) Az Isten népe. (Kolozsvár, 1939.) Uram, taníts minket imádkozni. (Uo. 1940.) Számos dolgozata jelent meg gyűjteményes kötetekben és folyóiratokban is.