BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Laskai Sámuel (Zilah, 1759. márc. 7. – Zálnok, 1827. júl. 23.) ref. egyházmegyei gondnok. Zilahon kezdett tanulni, míg 1777. ápr. 24-én Debrecenben iratkozott be a felsőbb osztályok harmadikába. Innen →rektornak ment Monorra, majd jogi pályára lépvén, ügyvéd lett és az 1790–91. évi országgyűlésen Közép-Szolnok vármegyét képviselte. Azután gazdálkodott Zilahon, s 1806-ban alispánnak választotta vármegyéje. Mint ilyen és →egyházmegyéje →gondnoka halt meg. – Művei: Erkölcsi katekézis. (Kolozsvár, 1804.) Pragmatica közönséges história az ótestamentomi időre. (Uo. 1806.) A felette Veres Györgytől és Salamon Józseftől tartott beszédek is megjelentek.