BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gera Konrád (Tangermünden, [Németo.], ? – Kisszeben, 1606.) ev. lelkész. A Nagyőrön 1588-ban alapított iskolának első →rektora volt, s ide mint magister jött Strassburgból. 1595 közepe táján Bártfára ment rektornak és →prédikátornak, 1597 nyarától pedig káposztafalvi, 1600-tól kisszebeni lelkész volt. – Művei a helvét irányú →Pilcius Gáspár elleni vitairatok: Brevis refutatio calvinianae epistolae missae a Casparo Pilcio. (Bártfa, 1598.) Brevis responsio ad hymnos quosdam Caspari Pilcii et ad praefationem iisdem praefixam. (Uo. 1598. vagy 1599.) – Apósa volt →Láni Illésnek.

Irodalom: Ráth György: Pilcz Gáspár és ellenfelei (1893.).