BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Genersich Keresztély (Késmárk, 1759. jan. 4. – Késmárk, 1825. márc. 9.) ev. lelkész, az előbbinek bátyja. Késmárkon kezdte tanulását. Ezt Debrecenben folytatta, hol 1775 márciusában iratkozott be a felsőbb tanulók közé. Tanult még Felsősajón és ismét Késmárkon, majd Pozsonyban. Azután külföldre ment s 1778 tavaszától a jenai, 1779-től a göttingeni, végül az utrechti egyetemen gyarapította ismereteit. 1784-ben visszatérve, Sajógömörön, 1786-ban Késmárkon lett tanár. Itt 1789 elején lelkészi állást foglalt el, de amellett a lyceumban is adott elő. – Művei: Theologia pastoralis. (Lőcse, 1790.) Predigt am Dankfeste… auf Veranlassung der letzten Siege in Italien. (Uo. 1799.) Merkwürdigkeiten der königlichen Freystadt Késmárk… (2 k., II. 70–334. I. „Kirchengeschichte”) (I. k. Kassa, 1804. II. k. Lőcse, 1804.) Német beszéd Szontagh Sámuel püspöki beiktatásakor. (Lőcse, 1808.) Über das selige Hinscheiden eines rechtschaffenen Religionslehrers (Cerva Dániel felett). (Uo. 1808.)