BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Genersich János (Késmárk, 1761. aug. 15. – Bécs, 1823. máj. 18.) ev. tanár. Késmárkon tanult egy ideig. Azután magyarul megtanulni Debrecenbe, szlovákul megtanulni Felsősajóra ment. Majd újra szülővárosában folytatta iskoláit, egyévi pozsonyi időzése után pedig 1782 tavaszától negyedfél évig a jenai egyetemnek volt hallgatója. 1785 őszén hazatérvén, nevelőséggel foglalkozott, míg 1788-ban Késmárkra választották gimn. tanárnak. 1821-ben a bécsi teol. intézethez neveztetett ki az egyháztörténet és egyházjog tanszékére. – Sokoldalú írói munkásságának a termékeiből egyházi térre tartoznak: Über die jetzige Verfassung der prot. Schulanstalten in Ungarn (Név n.). (Bécs, 1803.) Zwei Predigten über Tod und Unsterblichkeit. (Lőcse, 1806.) Zwei Gelegenheitsreden bei verschiedenen Veranlassungen gehalten. (Uo. 1808.) Kurze Rede bei Gelegenheit der Beerdigung des… Herrn Daniel Cerva. (Uo. 1808.) Götterlehre. (Bécs, 1811.) Reden über vorzüglich wichtige Gegenstände der Religion… (Pest, 1817.) Reden zur Weckung der Andacht. (Lipcse, 1820.) Trostworte am Grabe der Frau… v. Cerva… (Pozsony, 1820.) Eusebios. Für Freunde der Religion (2 k.). (Brünn, 1824.)

Irodalom: Szelényi Ödön: G. J. egy szepesi pedagógus I. Ferenc korából (1914.).