BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fabri (Faber) Tamás (Besztercebánya, ? – Bártfa, 1592. jan. 5.) ev. tanár. Tanult Bártfán, 1555. szept. 30-tól pedig Wittenbergben. Még külföldre menetele előtt részt vett abban a vitában, mely egyfelől →Lauterwald Mátyás, másfelől →Radácsi Mihály és →Stöckel Lénárd között folyt. Wittenbergből hazajőve, 1558-ban kántor és segédtanár, 1560-ban →rektor lett Bártfán, ahonnan 1566 elején Selmecbányára távozott ugyancsak rektornak, de 1567 végén visszatért előbbi állásába. – Műve: Examen thesium et regularum Zwinglianarum de coena Domini (→Wagner Mártonnal és →Sculteti Severinnel együtt). (Bártfa, 1586.) Megírta a Thúri Pál-féle viszály történetét is, melyet kivonatosan közzé tett Sculteti „Hypomnema” c. munkájában (1599.); és megírta apósának. Stöckelnek az életrajzát, de ez kéziratban maradt. Wagner Jakabbal és Scultetivel együtt kiadta Wagner Mártonnak „Apologia examinis…” (1590.) c. művét.

Irodalom: Ráth György: Pilicz Gáspár és ellenfelei (1893.).