BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fabricius György (Falkenberg [Szilézia], ? – ?, ?) ev. lelkész. Elnyerte a „császári poéta laureatus” címet. Teschenből 1609-ben került Kassára német →elsőpapnak s 1617-ig volt itt. Ezalatt írt művei: Festa festorum… (Egy-egy prédikáció a három sátoros ünnepre). (Kassa, 1611.) Excubiae angelicae (Három prédikáció az angyalokról). (Oels, 1611.) – Üdvözlő verset írt →Mihályko Jánoshoz (1612.), Spilenberger Sámuelhez és Clementis Magdolnához (1616.), gyászverset a Rakovszky Lőrinc emlékére (1615.).

Nem azonos a teljesen egykorú jolsvai pappal, aki több ízben viselte a gömöri esperesi hivatalt.