BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Felsőzempléni ref. egyházmegye, a →tiszáninneni kerületben, az 1849. jún. 12-i kerületi végzés értelmében 1850-ben kezdte meg önálló életét, midőn ti. az 1799-ben szervezett →ung-felsőzempléni egyházmegye különvált két alkotó részére. 28 anyaegyháza volt, mindannyi Zemplén vármegyében. Magyarország új határainak kialakításakor csak egyetlenegyet nem szakítottak el Csehszlovákiához: a sátoraljaújhelyit, mely múltjánál és jelenénél fogva egyaránt a legjelentékenyebb egyháza volt. A többi az elszakítottság idejében is önálló testületet alkotott, 1938-ban azonban egy időre visszakerülvén közülük 15 egyház, kétfelé szakadt az egyházmegye. – →Esperesinek névsora: Jászay Mihály deregnyői l. (az ung–felsőzempléni addigi esperese) 1850–1855, Laky András hardicsai, ladamóci l. 1855–1882, Kálniczky János alsómihályi l. 1883–1894, →Fejes István sátoraljaújhelyi l. 1895–1898, Sárkány Imre gálszécsi l. 1898–1900, Hájzer Endre hardicsai l. 1900. dec. – 1901. jan., Hatka József bánóci l. 1901–1921, Virágh József, lasztoméri, kisazari, deregnyői l. 1921-től, Dobos Sándor ladamóci l. (1938.).