BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Stettner Gyula (Kőszeg, 1841. nov. 20. – ?Felsőlövő, 1916. jan. 6.) ev. lelkész. Kőszegen tanult egy ideig. A gimnázium négy felső osztályát Sopronban végezte. A teológiát is itt, majd egy évig a bécsi prot. teol. fakultáson, valamint 1865. okt. 25-től a jenai egyetemen hallgatta. Hazajötte után Sopronban →káplán, 1868-ban Eperjesen felsőbb leányiskolai tanár, 1870-ben Felsőlövőn az ev. tanintézetek igazgatója, 1876-ban ugyanott lelkész lett. A →felsővasi egyházmegye 1882-ben →esperes választotta. Erről a hivataláról 1914-ben lemondott. – Művei közül egyházi jellegűek: Predigt gehalten zu Gyönk. (Kőszeg, 1900.) Szentírási szakaszok a hétköznapi és reggeli könyörgéseknél. (Pápa, 1901.) Kurzgefasste Geschichte der christlichen Kirche (II. kiad. 1911.). →Sztehlo Kornél felolvasásai (Polémia). (Sopron, 1911.) Huszonöt éves esperesi jubileumakor egyházmegyéje papjai német és magyar prédikációkat tettek közzé.