BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Institoris János (Mossóczi) (?, ? – Korpona, 1661.) ev. lelkész. Elemi iskolái után Késmárkon, Bánban, Privigyén, Bártfán, Kassán, Rózsahegyen, Lőcsén végezte tanulmányait. 1646-ban külföldre ment s hét évet töltött Danzigban és Königsbergben. Visszajőve Bánban, 1655-től Selmecbányán és 1656-tól Trencsénben →rektorkodott, de már 1658-ban lelkész lett Bánban, ahonnan 1660-ban Korponára hívták szlovák prédikátornak. Itt néhány hónap múlva meghalt. – Művei: Examen propositionum XII. (Kedd Jodocus jezsuita ellen). (Trencsén, 1652.) Dissertatio… qua… refutatur dogma pontificum de transsubstantiatione… (Uo. 1654.) De clericorum e potestate seculari exemptione (2 r.). (Uo. 1655.) De theologiae christianae fine. (Uo. 1657.) Bölcsészeti dolgozatai is vannak. Respondeált a „De Filii Dei prae-aeterna divinitate” (1646.) tartott vitán. Mihály öccse hosszú versben örökítette meg emlékét.