BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sartorius János (Karácsonmező, ? – ?, 1768 ?) ev. lelkész. Iskoláit Eperjesen, Körmöcbányán és Késmárkon végezte. A külföldet is fölkeresvén, 1728. ápr. 19-től a wittenbergi egyetemen folytatta tanulmányait. Onnan 1730 végén visszajővén hazájába, 1733 nyarán komlósi, 1734-ben ránki, 1754-ben alsó- és felsőkemencei lelkész lett. – Pietizmus gyanújában állván, több ízben meggyűlt a baja egyházi felsőségével. – Művei: Ara observantiae… (Újévi üdvözlet Kraus János Gottfriedhez). (Wittenberg, 1730.) De defectibus afflictionum Christi a Paulo supplendis (Kol. I. 24.). (Uo. 1730.)