BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sárvári ev. egyházmegye, a →Sopron–Vas vármegyei kerületben, ama pár →egyházmegye közül való, melyek kezdettől megvoltak a kerület elpusztulásáig, habár többször változó kiterjedéssel. 1660 körül érte el ebben a tekintetben a legmagasabb határt, amikor máskülönben elvesztette már éppen azt az egyházközséget is, amelyikről nevét vette. Ekkor több mint negyven anyaegyházból állott, melyek Kemenesaljára és Veszprém vármegyének Vassal és Zalával szomszédos délnyugati részére, valamint ez utóbbinak északkeleti vidékére is kiterjedtek. Ám ugyanekkor olyan →esperes volt föléje állítva, akinek működési helye, bár többször is változott ezalatt, mindig kívül volt az egyházmegyén. – Esperesei közül a következőkről tudunk: →Vidos Lénárd sárvári l. 1595 k.–1599, →Magyari István sárvári l. 1600–1605, →Zvonarics Mihály sárvári l. 1605–1625, Kiss Bertalan sárvári l. 1625–1646, Reginus Márton vasszécsényi l. 1646–1652, Szentivánfalvi Horváth Benedek sári l. 1652–1657, Zvonarics Sámuel nemesládonyi, meszleni, mihályi I. 1657-től (1673.).