BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Breznay Pál (Gálszécs, 1797. – ?Máramarossziget, 1839.) ref. tanár. Sárospatakon tanult, míg az 1822–23. tanévet Késmárkon töltötte. Ekkor visszatévén Sárospatakra, két évig →köztanítóságot viselt, ezután a bécsi prot. teol. intézetben folytatta tanulmányait. 1826 szeptemberében Máramarosszigetre ment →teol. tanárnak s egyszersmind igazgatónak. – Művei: A ker. eklézsiának históriája. Kolozsvár, 1836. Mi a protestantizmus lelke s vajon alapos-e az a vád, mellyel az állhatatlanság bélyegét akarják reáragasztani? (Erdélyi Prédiktátori Tár, IX.)